Lund OsteoArthritis Division - Nedbrytning av ledbrosk: en biologisk process som leder till artros

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Ortopedi

Forskning

Artros, vår vanligaste ledsjukdom, orsakar smärta och funktionsnedsättning och drabbar främst knä, höft och fingerleder. Dagens behandling är fokuserad på smärtlindring, sjukgymnastik och eventuell ledersättning. Vid ledskada och artros bryts broskproteiner ner, och ledskador är en riskfaktor för artros, men mekanismerna som leder fram till artros är till stor del okända. Vi studerar de molekylära och strukturella förändringar som uppstår vid knäskador och artros och kopplar dessa till patientsymptom. Vi använder ledskademodeller för broskodling, blod-, urin- och ledvätskeprov från patientkohorter för att med immunologiska metoder och masspektrometri mäta proteinfragment. Magnetkameraundersökning (MR) används för att mäta struktur och volym av ledvävnader. Genom patientutvärderingsformulär erhålls kliniska data om symptom, smärta och livskvalitet. Molekylära markörer jämförs slutligen med MR analyser och kliniska data.

Senaste forskningsoutput

Luyten, F. P., Bierma-Zeinstra, S., Dell'Accio, F., Kraus, V. B., Nakata, K., Sekiya, I., Arden, N. K. & L. S. Lohmander 2018 I : Seminars in Arthritis and Rheumatism. 47, 4, s. 457-463

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Aliasghar A Kiadaliri, L Stefan Lohmander, Moradi-Lakeh, M., Ingemar F Petersson & Martin Englund 2017 nov 21 I : Acta orthopaedica. 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Christensen, R., Bolvig, J., Lund, H., Bartels, E. M., Astrup, A. V., Hochberg, M. C., Singh, J. A., Stefan Lohmander, Bliddal, H. & Juhl, C. B. 2017 nov 6 I : Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017, 11, CD012526

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (66)