Medicinsk proteinvetenskap

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi
  • Fysiologi
  • Farmaceutisk vetenskap
  • Endokrinologi och diabetes
  • Kardiologi

Forskning

Apolipoprotein A-I i HDL Apolipoprotein A-I ingår i högdensitets-lipoprotein (HDL) som transporterar kolesterol och andra lipider i kroppen. Sällsynta varianter av apoA-I aggregerar som amyloider, vilket leder till organdysfunktion. Struktur-funktionsförhållandet hos fungerande apoA-I och hos amyloidogena apoA-I-varianter undersöks. HDL korrelerar också med förbättrad glukosmetabolism i diabetes. Ny kunskap om HDL kan därför vara ledande i sökandet efter nya innovativa peptidläkemedel för att förebygga och behandla diabetes och ateroskleros. Zinktransportör ZnT8 i diabetes ZnT8-transportören transporterar zink-joner in i insulingranuler som finns i pankreatiska beta-celler för lagring av insulin-zink kristaller. ZnT8-polymorfism är kopplad till risk för diabetes och utgör ett potentiellt mål för diabetes-behandling. Analyser av variant-specifik proteinstruktur och -funktion, samt cellulär organisation och funktionalitet, utförs för att förstå ZnT8s roll i diabetes.

Senaste forskningsoutput

Stolt-Bergner, P. , Benda, C. , Bergbrede, T. , Besir, H. , Celie, P. H. N. , Chang, C. , Drechsel, D. , Fischer, A. , Geerlof, A. , Giabbai, B. , van den Heuvel, J. , Huber, G. , Knecht, W. , Lehner, A. , Lemaitre, R. , Nordén, K. , Pardee, G. , Racke, I. , Remans, K. , Sander, A. & 7 andra Scholz, J., Stadnik, M., Storici, P., Weinbruch, D., Zaror, I., Lua, L. H. L. & Suppmann, S., 2018 mar 12, I : Journal of Structural Biology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (32)