Nuclear Medicine Physics

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Forskning

Vår forskning inom nuklearmedicinsk fysik fokuserar på interndosimetri och dess koppling till biologiska effekter, samt utveckling av bildbehandlingsmetoder för en förbättrad dataanalys. Vi deltar i en klinisk forskningsstudie för behandling av neuroendokrina tumörer där vårt dosimetriprogram LundaDose spelar en nyckelroll. Vi utvecklar Monte-Carlo-programmet SIMIND för optimering av metoder för bildtagning och dosimetri. Nya inriktningar är kvantitativ tomografisk rekonstruktion för radionuklider med komplicerade emissionsspektra, samt metoder för tumördosimetri och validering i geometrier som skapas med 3D-skrivare. Vi utvecklar småskaliga modeller från mikroanatomiska strukturer av organ och vävnader för undersökning av strålningseffekter på cell- och vävnadsnivå. DNA dubbel-strängsbrott detekteras med immunofluorescensmikroskopi och ?-H2AX biomarkör. Forskargruppen har ett stort internationellt nätverk och är representerade i flera kommittéer och strålskyddsorganisationer.

Senaste forskningsoutput

Michael Ljungberg, 2018 mar 19, I : Seminars in Nuclear Medicine.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Flux, G. D., K. Sjogreen Gleisner, Chiesa, C., Lassmann, M., Chouin, N., Gear, J., Bardiès, M., Walrand, S., Bacher, K., Eberlein, U., M. Ljungberg, Strigari, L., Visser, E. & Konijnenberg, M. W., 2018 jan, I : European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. 45, 1, s. 152-154

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (9)