Restorative Parkinson Unit

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi

Beskrivning

Parkinson: På kurs mot bot. Vår forskningsgrupp fokuserar sitt intresse på Parkinsons sjukdom (PS), den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen, med cirka 20 000 patienter i Sverige och 2,3 miljoner i Europa.

Forskning

Detta är våra huvudprojekt: Arbete vid PS: Hur påverkar PS patientens arbetsförmåga och hur kan man göra det möjligt för patienter som önskar så att stanna kvar i arbetslivet? Care of Late Stage Parkinson´s Disease, CLASP: Tillsammans med sex andra europeiska centra undersöker vi hur man bäst ska ta hand om PS-patienter i de mest avancerade sjukdomsstadierna. Monitorering av PS: Genom kvantitativ och objektiv kartläggning av patientens symtom läggs grunden för en adekvat terapi. Pump-baserade PS terapier: De mest effektiva farmakologiska terapierna ges med bärbara pumpar. Vi arbetar med fortsatt förbättring av dessa behandlingsmetoder. Icke-motoriska symtom: En länge bortglömd aspekt av PS - vi kartlägger förekomsten av icke-motoriska symtom och arbetar med förbättrade metoder att behandla dessa. Svenska Parkinsonpatientregistret, ParkREG: Vi arbetar i nationellt samarbete med att utveckla ParkREG och att använda denna resurs för studier kring PS.

Senaste forskningsoutput

Hagell, P., 2019 jan 1, I : Measurement: Journal of the International Measurement Confederation. 132, s. 109-124 16 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Balzer-Geldsetzer, M., Ferreira, J., Per Odin, Bloem, B. R., Meissner, W. G., Lorenzl, S., Wittenberg, M., Dodel, R. & Schrag, A., 2018 nov 5, I : BMC Neurology. 18, 1, 185

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

EUROPAR & MDS Non-Motor PD Study Group, Martinez-Martin, P., Rizos, A. M., Wetmore, J. B., Antonini, A., Per Odin, Pal, S., Sophia, R., Carroll, C., Martino, D., Falup-Pecurariu, C., Kessel, B., Andrews, T., Paviour, D., Trenkwalder, C. & Chaudhuri, K. R., 2018 okt 13, I : Movement Disorders Clinical Practice.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (23)