Restorative Parkinson Unit

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi

Beskrivning

Parkinson: På kurs mot bot. Vår forskningsgrupp fokuserar sitt intresse på Parkinsons sjukdom (PS), den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen, med cirka 20 000 patienter i Sverige och 2,3 miljoner i Europa.

Forskning

Detta är våra huvudprojekt: Arbete vid PS: Hur påverkar PS patientens arbetsförmåga och hur kan man göra det möjligt för patienter som önskar så att stanna kvar i arbetslivet? Care of Late Stage Parkinson´s Disease, CLASP: Tillsammans med sex andra europeiska centra undersöker vi hur man bäst ska ta hand om PS-patienter i de mest avancerade sjukdomsstadierna. Monitorering av PS: Genom kvantitativ och objektiv kartläggning av patientens symtom läggs grunden för en adekvat terapi. Pump-baserade PS terapier: De mest effektiva farmakologiska terapierna ges med bärbara pumpar. Vi arbetar med fortsatt förbättring av dessa behandlingsmetoder. Icke-motoriska symtom: En länge bortglömd aspekt av PS - vi kartlägger förekomsten av icke-motoriska symtom och arbetar med förbättrade metoder att behandla dessa. Svenska Parkinsonpatientregistret, ParkREG: Vi arbetar i nationellt samarbete med att utveckla ParkREG och att använda denna resurs för studier kring PS.

Senaste forskningsoutput

Kristina Rosqvist, Per Odin, Hagell, P., Susanne Iwarsson, Maria H. Nilsson & Storch, A. 2018 jul 5 I : Journal of Parkinson's Disease. 8, 3, s. 409-420 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sahlström, T., Eklund, M., J. Timpka, Henriksen, T., Nyholm, D. & P. Odin 2018 mar 22 I : Acta Neurologica Scandinavica.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jost, W. H., Rizos, A., P. Odin, Löhle, M. & Storch, A. 2018 I : Nervenarzt. 89, 2, s. 178-183

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (16)