Målinriktade behandlingar för leukemi

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Leukemi, AML, stamceller, antikropp, målinriktad behandling

Beskrivning

Genetiska skador i benmärgens blodstamceller kan ge upphov till akut myeloisk leukemi (AML), en typ av blodcancer förknippad med låg överlevnad. Senare års forskning tyder på att AML härstammar och propageras av leukemi-stamceller, en cellpopulation som utgör själva källan till sjukdomen. Då AML-stamceller är resistenta mot konventionella cancerbehandlingar som cellgifter, anses de vara orsak till återfall i sjukdomen. Nya behandlingar som utrotar AML-stamceller förutspås leda till bot av AML. Vår forskning syftar till att utveckla nya målinriktade behandlingar som angriper leukemi-stamcellerna i AML. Via nya experimentella metoder söker vi efter potentiella terapeutiska målmolekyler i och på AML-stamceller. Vår hypotes är att målproteiner som är viktiga för leukemi-stamcellernas överlevad utgör särskilt intressanta målmolekyler för framtida terapier. Den biologiska funktionen och den terapeutiska potentialen i de identifierade målmolekylerna karakteriseras i djurmodeller av AML.

Senaste forskningsoutput

Hyrenius-Wittsten, A. , Pilheden, M. , Sturesson, H. , Hansson, J. , Walsh, M. P. , Song, G. , Kazi, J. U. , Liu, J. , Ramakrishan, R. , Garcia-Ruiz, C. , Nance, S. , Gupta, P. , Zhang, J. , Rönnstrand, L. , Hultquist, A. , Downing, J. R. , Lindkvist-Petersson, K. , Paulsson, K. , Järås, M. , Gruber, T. A. & 2 andra Ma, J. & Anna K. Hagström-Andersson 2018 dec 1 I : Nature Communications. 9, 1, 1770

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Niklas Landberg, Sofia von Palffy, Askmyr, M., Lilljebjörn, H., Carl Sandén, Rissler, M., Mustjoki, S., Hjorth-Hansen, H., Johan Richter, Helena Ågerstam, Marcus Järås & Thoas Fioretos 2018 feb 28 I : Haematologica. 103, 3, s. 447-455

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mia Eriksson 2018 Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 69 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (10)