Målinriktade behandlingar för leukemi

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Leukemi, AML, stamceller, antikropp, målinriktad behandling

Beskrivning

Genetiska skador i benmärgens blodstamceller kan ge upphov till akut myeloisk leukemi (AML), en typ av blodcancer förknippad med låg överlevnad. Senare års forskning tyder på att AML härstammar och propageras av leukemi-stamceller, en cellpopulation som utgör själva källan till sjukdomen. Då AML-stamceller är resistenta mot konventionella cancerbehandlingar som cellgifter, anses de vara orsak till återfall i sjukdomen. Nya behandlingar som utrotar AML-stamceller förutspås leda till bot av AML. Vår forskning syftar till att utveckla nya målinriktade behandlingar som angriper leukemi-stamcellerna i AML. Via nya experimentella metoder söker vi efter potentiella terapeutiska målmolekyler i och på AML-stamceller. Vår hypotes är att målproteiner som är viktiga för leukemi-stamcellernas överlevad utgör särskilt intressanta målmolekyler för framtida terapier. Den biologiska funktionen och den terapeutiska potentialen i de identifierade målmolekylerna karakteriseras i djurmodeller av AML.

Senaste forskningsoutput

Elsa Arbajian, Puls, F., Antonescu, C. R., Amary, F. M., Sciot, R., Debiec-Rychter, M., Sumathi, V., Marcus Järås, Magnusson, L., Nilsson, J., Jakob Hofvander & Fredrik Mertens 2017 sep 22 I : Clinical Cancer Research.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Helena Ågerstam, Hansen, N., Sofia von Palffy, Carl Sandén, Reckzeh, K., Christine Karlsson, Lilljebjörn, H., Niklas Landberg, Maria Askmyr, Högberg, C., Rissler, M., Porkka, K., Wadenvik, H., Mustjoki, S., Richter, J., Marcus Järås & Thoas Fioretos 2016 dec 8 I : Blood. 128, 23, s. 2683-2693

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Puram, R. V., Kowalczyk, M. S., de Boer, C. G., Schneider, R. K., Miller, P. G., McConkey, M., Tothova, Z., Tejero, H., Heckl, D., Marcus Järås, Chen, M. C., Li, H., Tamayo, A., Cowley, G. S., Rozenblatt-Rosen, O., Al-Shahrour, F., Regev, A. & Ebert, B. L. 2016 I : Cell. 165, 2, s. 303-16 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (7)