Palliativt utvecklingscentrum

Organisation: forskargrupp

Forskning

Palliativt Utvecklingscentrum (PUC) är ett FoUU-centrum i samverkan mellan Lunds universitet och Region Skåne. Vi bedriver vårdutveckling på akademisk nivå med systematiskt införande och vetenskaplig uppföljning av exempelvis skattningsinstrument för symptom och livskvalitet (ESAS och IPOS) samt Nationell vårdplan för palliativ vård (NVP) som syftar till att ge ett strukturerat och systematiskt stöd för vård i livets slutskede. Vi genomför utvecklingsprojekt som baseras på kurser i samtal och kommunikation för läkare och sjuksköterskor, De nädvändiga samtalen (DNS). Vår forskning är kopplad till uppföljning och utveckling av dessa projekt. Exemplevis olika aspekter av kommunikation och bemötande i vården, prioriteringar och existentiella utmaningar för patienter i livets slutskede samt uppföljning av vårdkvalitet genom användning av data från Svenska palliativregistret. Ett viktigt arbete rör ett projekt kring tonåringar som mist en förälder i cancer.

Senaste forskningsoutput

Lundberg, T., Forinder, U., Olsson, M., Carl Johan Fürst, Årestedt, K. & Alvariza, A. 2018 aug 1 I : European Journal of Oncology Nursing. 35, s. 33-38 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Åsa Alftberg, Gerd Ahlström, Nilsen, P., Lina Behm, Sandgren, A., Benzein, E., Wallerstedt, B. & Birgit Rasmussen 2018 jun 14 I : Healthcare (Basel, Switzerland). 6, 63, s. 1-12

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (31)