MLL-rearrangerad leukemi hos spädbarn

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

Beskrivning

Vi studerar akut leukemi med genetiska förändringar i MLL-genen med högupplösta genomtekniker i kombination med experimentella modellsystem med förhoppning om att detta kommer att leda till en ökad kunskap om hur leukemier uppkommer, och hur de skall klassificeras, för att uppnå rätt behandling. Framförallt spädbarn och vuxna med denna sjukdom har hög risk för återfall i sjukdomen. Utvalda mutationer studeras i modellsystem för att förstå hur de bidrar till leukemiutveckling. Vi studerar även betydelsen av tumörheterogenitet genom så kallad ”single-cell-sekvensering” vilken möjliggör att varje enskild cell kan studeras och graden av heterogenitet kommer att kopplas till risken att få ett återfall. Vidare är vi intresserade av hur olika leukemikloner samverkar för att driva leukemiutveckling och de mekanismerna som styr detta samspel. Resultaten kommer att öka vår förståelse för de komplexa mekanismer som styr tumörevolution och varför vissa får återfall av sin sjukdom.

Senaste forskningsoutput

Andersson, A. , Ma, J. , Wang, J. , Chen, X. , Gedman, A. L. , Dang, J. , Nakitandwe, J. , Holmfeldt, L. , Parker, M. , Easton, J. , Huether, R. , Kriwacki, R. , Rusch, M. , Wu, G. , Li, Y. , Mulder, H. , Raimondi, S. , Pounds, S. , Kang, G. , Shi, L. & 30 andra Becksfort, J., Gupta, P., Payne-Turner, D., Vadodaria, B., Boggs, K., Yergeau, D., Manne, J., Song, G., Edmonson, M., Nagahawatte, P., Wei, L., Cheng, C., Pei, D., Sutton, R., Venn, N. C., Chetcuti, A., Rush, A., Catchpoole, D., Heldrup, J., Thoas Fioretos, Lu, C., Ding, L., Pui, C-H., Shurtleff, S., Mullighan, C. G., Mardis, E. R., Wilson, R. K., Gruber, T. A., Zhang, J. & Downing, J. R. 2015 I : Nature Genetics. 47, 4, s. 330-U192

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (7)