Translationell infektionsmedicin

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Infektionsmedicin

Forskning

Forskargruppen fokuserar på translationell forskning i infektionsmedicin och använder både kliniska, mikrobiologiska och molekylära metoder för att besvara frågor som rör allvarliga bakterieinfektioner . Arbetet berör olika områden såsom • Allvarliga infektioner med aerokocker, streptokocker och andra grampositiva bakterier • Diagnostik och handläggning av infektiös endokardit • Effekten av antibiotika i bakteriebiofilmer PI, Magnus Rasmussen, är specialist inom infektionsmedicin och docent och delar sin tid mellan kliniska uppgifter och forskning på BMC i Lund. Gisela Håkansson, MSc är chef för laboratoriet som finns på BMC B14. I gruppen finns fem doktorander; Erik Senneby (ST-läkare i mikrobiologi), Kristina Trell (specialist i infektionssjukdomar), Torgny Sunnerhagen (läkarexamen), Daniel Johansson, och Anna Bläckberg (AT-läkare).

Senaste forskningsoutput

David Nygren, af Segerstad, C. H., Catarina Ellehuus Hilmersson, Johan Elf, Ulf Ekelund & Forberg, J. L. 2018 I : Lakartidningen. 115, 3

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Magnus Rasmussen & Torgny Sunnerhagen 2018 I : Lakartidningen. 115, 1-2, s. 27 1 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Visa alla (8)