Translationell infektionsmedicin

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Infektionsmedicin

Forskning

Forskargruppen fokuserar på translationell forskning i infektionsmedicin och använder både kliniska, mikrobiologiska och molekylära metoder för att besvara frågor som rör allvarliga bakterieinfektioner . Arbetet berör olika områden såsom • Allvarliga infektioner med aerokocker, streptokocker och andra grampositiva bakterier • Diagnostik och handläggning av infektiös endokardit • Effekten av antibiotika i bakteriebiofilmer PI, Magnus Rasmussen, är specialist inom infektionsmedicin och docent och delar sin tid mellan kliniska uppgifter och forskning på BMC i Lund. Gisela Håkansson, MSc är chef för laboratoriet som finns på BMC B14. I gruppen finns fem doktorander; Erik Senneby (ST-läkare i mikrobiologi), Kristina Trell (specialist i infektionssjukdomar), Torgny Sunnerhagen (läkarexamen), Daniel Johansson, och Anna Bläckberg (AT-läkare).

Senaste forskningsoutput

Dyson, B. & Gisela Håkansson 2017 jun 10 Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 211 s. (Bilingual Processing and Acquisition; vol. 4)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Ruppen, C., Magnus Rasmussen, Casanova, C. & Sendi, P. 2017 I : Swiss Medical Weekly. 147, w14469

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (4)