Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Nyckelord

  • Muskuloskeletala sjukdomar , arbettsrörelser, muskelaktivitet

Beskrivning

Forskning

Muskuloskeletala sjukdomar (bl a i nacke/skuldra/arm/hand) är ett problem i många arbetsmiljöer. Kvinnliga industriarbetare och manliga byggnadsarbetare är exempel på yrkesgrupper med sådana besvär, men besvären drabbar också många i serviceyrken, såsom städerskor och frisörer. Vi bedriver sedan många år forskning med syfte att öka den vetenskapligt styrkta kunskapen om sambanden mellan fysisk belastning och sjukdom, och har utvecklat metoder för mätning av arbetsställningar, arbetsrörelser och muskelaktivitet i arbetet, med bärbar teknisk utrustning. Metoderna är validerade och vi har använt dem i en lång rad yrken. Vi har därför god kunskap om relevanta och riskfyllda exponeringsnivåer. Vi har dessutom en standardiserad kliniks undersökningsmetod för kartläggning av sjukdom, vilken vi också använt i en lång rad yrken. Vi använder oss av dessa metoder i fältstudier på kvinnliga och manliga arbetstagare, som utför olika arbetsuppgifter.

Senaste forskningsoutput

Locks, F., Hansson, G. Å., Nogueira, H. C., Henrik Enquist, Holtermann, A. & Oliveira, A. B., 2018 sep 1, I : International Journal of Industrial Ergonomics. 67, s. 41-52 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Vencel Jacobsson, M., Dahlqvist, C., Henrik Enquist & Inger Arvidsson, 2018

Forskningsoutput: KonferensbidragPoster

Dahlqvist, C., Catarina Nordander, Granqvist, L., Forsman, M. & Hansson, G. Å., 2018, I : Work. 59, 2, s. 231-242 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (24)