Atomfysik

Organisation: avdelning

Forskning

Avdelningens forskningsområde är grundläggande och tillämpad atom- och molekylspektroskopi, främst baserad på laseranvändande. Vidare bedrivs projekt avseende optisk informationslagring och nya mikroskopimetoder. Atomfysikalisk grundforskning inkluderar studier av atom/strålnings-växelverkan vid extremt höga optiska fältstyrkor, som kan nås med hjälp av ett terawattlasersystem. Detta ingår i det av avdelningen drivna Högeffektlaserlaboratoriet, som är nationellt tillgängligt. Övertons- och röntgenlaseremission studeras liksom röntgengenerering från plasmor av hög täthet. Laserspektroskopiska undersökningar avser främst astrofysikaliskt intressanta övergångar i det vacuum-ultravio-letta spektralområdet och kombineras med teoretiska beräkningar. Luft-och vattenföroreningar, liksom stress hos landvegetation, undersökes med laserradarmetoder. Små diodlasrar kan utnyttjas för sträckvisa mätningar relevanta för arbetsmiljöstudier. Vidare användes laser-spektroskopiska metoder för detektion (forts. Ämnesbeskrivnin

Senaste forskningsoutput

Isabel Gallardo Gonzalez, 2018 nov, Lund: Division of Atomic Physics, Department of Physics, Faculty of Engineering, LTH, Lund University. 236 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Mikkel Brydegaard & Sune Svanberg, 2018 okt 16, I : Laser and Photonics Reviews. 1800135

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1635)