Atomfysik

Organisation: avdelning

Forskning

Avdelningens forskningsområde är grundläggande och tillämpad atom- och molekylspektroskopi, främst baserad på laseranvändande. Vidare bedrivs projekt avseende optisk informationslagring och nya mikroskopimetoder. Atomfysikalisk grundforskning inkluderar studier av atom/strålnings-växelverkan vid extremt höga optiska fältstyrkor, som kan nås med hjälp av ett terawattlasersystem. Detta ingår i det av avdelningen drivna Högeffektlaserlaboratoriet, som är nationellt tillgängligt. Övertons- och röntgenlaseremission studeras liksom röntgengenerering från plasmor av hög täthet. Laserspektroskopiska undersökningar avser främst astrofysikaliskt intressanta övergångar i det vacuum-ultravio-letta spektralområdet och kombineras med teoretiska beräkningar. Luft-och vattenföroreningar, liksom stress hos landvegetation, undersökes med laserradarmetoder. Små diodlasrar kan utnyttjas för sträckvisa mätningar relevanta för arbetsmiljöstudier. Vidare användes laser-spektroskopiska metoder för detektion (forts. Ämnesbeskrivnin

Senaste forskningsoutput

Enquist, H. , Jurgilaitis, A. , Jarnac, A. , Bengtsson, Å. U. J. , Burza, M. , Curbis, F. , Disch, C. , Ekström, J. C. , Harb, M. , Isaksson, L. , Kotur, M. , Kroon, D. , Lindau, F. , Mansten, E. , Nygaard, J. , Persson, A. I. H. , Pham, V. T. , Rissi, M. , Thorin, S. , Tu, C. M. & 4 andra Wallén, E., Xiaocui Wang, Sverker Werin & Jörgen Larsson 2018 mar 1 I : Journal of Synchrotron Radiation. 25, 2, s. 570-579 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Myhre, R. H., Wolf, T. J. A., Cheng, L., Saikat Nandi, Coriani, S., Gühr, M. & Koch, H. 2018 feb 14 I : Journal of Chemical Physics. 148, 6, 064106

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mårsell, E., Emil Boström, Harth, A., Losquin, A., Chen Guo, Yu Chen Cheng, Lorek, E., Sebastian Lehmann, Nylund, G., Stankovski, M., Cord L. Arnold, Miranda, M., Kimberly A. Dick, Johan Mauritsson, Claudio Verdozzi, Anne L'Huillier & Anders Mikkelsen 2018 feb 14 I : Nano Letters. 18, 2, s. 907-915 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1591)