Centrum för ekonomisk demografi

Organisation: institution

Beskrivning

Centrum för ekonomisk demografi består av ett trettiotal medarbetare inom ekonomisk historia, nationalekonomi, samhällsmedicin, social arbete och statistik som i sin forskning tar upp ekonomiska samhällsfrågor med koppling till demografi ur ett historiskt och internationellt perspektiv. 2006 beviljades centret ett av de 20 s.k. Linnéstöd som ingår i Vetenskapsrådets nya satsning på långsiktig finansiering av spetsforskning i Sverige. Stödet, som delades ut första gången detta år och som erhölls i nationell konkurrens med alla ämnen, innebär en tioårig finansiering av forskningen vid centret och en forskarskola för att säkra framtidens behov av nya forskare.

Forskning

Forskningsinriktning: Orsaker till födelsetalens förändringar; Den långsiktiga nedgången, De långa vågorna, Kortsiktiga förändringar. Orsaker till dödlighetens förändringar; Den långsiktiga nergången, Åldersspecifik dödlighet, Dödsorsaker. Orsaker till invandring, utvandring/återvandring; Ekonomiska och politiska faktorer, Invandrarnas ekonomiska integration. Invandrarna och socialförsäkringar; Invandrarnas hälsa. Demografiska orsaker till förändringar i ålderssammansättningen Effekter av minskat barnafödande; Familj, Skola, Utbildning Effekter av ökad medellivslängd (individual ageing); Individ, Familj, Omsorg, Pensioner Effekter av förändringar i ålderssammansättningen (population ageing); Arbetsmarknad, Sjukvård, Pensioner

Senaste forskningsoutput

Andrés Palacio 2018 feb 17 I : Ethnicity and Health. 23, 2, s. 207-220

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

E. Omling, A. Jarnheimer, Rose, J., J. Björk, Meara, J. G. & L. Hagander 2018 jan 1 I : British Journal of Surgery. 105, 1, s. 86-95 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Petter Lundborg & Kaveh Majlesi 2018 jan I : Journal of Health Economics. 57, s. 206-220

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (752)