Centrum för ekonomisk demografi

Organisation: institution

Beskrivning

Centrum för ekonomisk demografi består av ett trettiotal medarbetare inom ekonomisk historia, nationalekonomi, samhällsmedicin, social arbete och statistik som i sin forskning tar upp ekonomiska samhällsfrågor med koppling till demografi ur ett historiskt och internationellt perspektiv. 2006 beviljades centret ett av de 20 s.k. Linnéstöd som ingår i Vetenskapsrådets nya satsning på långsiktig finansiering av spetsforskning i Sverige. Stödet, som delades ut första gången detta år och som erhölls i nationell konkurrens med alla ämnen, innebär en tioårig finansiering av forskningen vid centret och en forskarskola för att säkra framtidens behov av nya forskare.

Forskning

Forskningsinriktning:Orsaker till födelsetalens förändringar; Den långsiktiga nedgången, De långa vågorna, Kortsiktiga förändringar. Orsaker till dödlighetens förändringar; Den långsiktiga nergången, Åldersspecifik dödlighet, Dödsorsaker. Orsaker till invandring, utvandring/återvandring; Ekonomiska och politiska faktorer, Invandrarnas ekonomiska integration. Invandrarna och socialförsäkringar; Invandrarnas hälsa.Demografiska orsaker till förändringar i ålderssammansättningen Effekter av minskat barnafödande; Familj, Skola, Utbildning Effekter av ökad medellivslängd (individual ageing); Individ, Familj, Omsorg, Pensioner Effekter av förändringar i ålderssammansättningen (population ageing); Arbetsmarknad, Sjukvård, Pensioner

Senaste forskningsoutput

Anna Tegunimataka 2017 maj 9 Printed in Sweden by Media-Tryck, Lund University. 218 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Berggren, N., Bjornskov, C. & Therese Nilsson 2017 maj 2 I : Journal of Happiness Studies.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Martin Dribe, Mats Olsson & Patrick Svensson 2017 maj I : Economic History Review. 70, 2, s. 483-508 26 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (688)