Centrum för ekonomisk demografi

Organisation: institution

Beskrivning

Centrum för ekonomisk demografi består av ett trettiotal medarbetare inom ekonomisk historia, nationalekonomi, samhällsmedicin, social arbete och statistik som i sin forskning tar upp ekonomiska samhällsfrågor med koppling till demografi ur ett historiskt och internationellt perspektiv. 2006 beviljades centret ett av de 20 s.k. Linnéstöd som ingår i Vetenskapsrådets nya satsning på långsiktig finansiering av spetsforskning i Sverige. Stödet, som delades ut första gången detta år och som erhölls i nationell konkurrens med alla ämnen, innebär en tioårig finansiering av forskningen vid centret och en forskarskola för att säkra framtidens behov av nya forskare.

Forskning

Forskningsinriktning: Orsaker till födelsetalens förändringar; Den långsiktiga nedgången, De långa vågorna, Kortsiktiga förändringar. Orsaker till dödlighetens förändringar; Den långsiktiga nergången, Åldersspecifik dödlighet, Dödsorsaker. Orsaker till invandring, utvandring/återvandring; Ekonomiska och politiska faktorer, Invandrarnas ekonomiska integration. Invandrarna och socialförsäkringar; Invandrarnas hälsa. Demografiska orsaker till förändringar i ålderssammansättningen Effekter av minskat barnafödande; Familj, Skola, Utbildning Effekter av ökad medellivslängd (individual ageing); Individ, Familj, Omsorg, Pensioner Effekter av förändringar i ålderssammansättningen (population ageing); Arbetsmarknad, Sjukvård, Pensioner

Senaste forskningsoutput

de la Croix, D. & Faustine Perrin 2018 sep 1 I : European Economic Review. 108, s. 221-245 25 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Thor Berger 2018 aug 1 I : Demography. 55, 4, s. 1547-1565 19 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Erik Bengtsson, Anna Missiaia, Mats Olsson & Patrick Svensson 2018 aug I : Economic History Review. 71, 3, s. 772-794

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (787)