Certec - Rehabiliteringsteknik och Design

Organisation: avdelning

Beskrivning

Certecs verksamhet syftar till att föra samman mänskliga behov med tekniska möjligheter för att underlätta vardagen i hem, i skolor, på arbetsplatser och i samhället. [P] Certec skall arbeta för tekniska lösningar, som kan minska riskerna för arbetsskador göra det möjligt för fler att studera eller arbeta. ge fler möjlighet att bo hemma oavsett ålder eller funktionsnedsättning. [P] Certec skall samtidigt försöka påverka den allmänna tekniska utvecklingen, så att den underlättar för funktionshindrade människor. [P] För att nå dessa mål skall Certec bedriva, initiera och samordna forskning, utveckling, utbildning och information inom habiliterings- och rehabiliteringsteknik vid LTH, agera samarbetspartner till externa uppdragsgivare samt främja nationellt och internationellt erfarenhets-utbyte inom området.

Forskning

Mötet mellan funktionshindrade människors behov, önskningar och drömmar å ena sidan och olika koncept av teknik och pedagogik å den andra är det centrala i Certecs forskning. [BR]Hur påverkas lärande och sökande hos människor med olika funktionshinder av kombinationen informationsteknologi, design och pedagogik? "IT och lärande" i funktionshinderssammanhang är den dominerande forskningsinriktningen på Certec.

Senaste forskningsoutput

Bergman, J., Olsson, T., Johansson, I. & Kirsten Rassmus-Gröhn 2018 Requirements Engineering: Foundation for Software Quality - 24th International Working Conference, REFSQ 2018, Proceedings. Springer Verlag, Vol. 10753 LNCS, s. 20-36 17 s. (Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics); vol. 10753 LNCS)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Kirsten Rassmus-Gröhn, Charlotte Magnusson, Bitte Rydeman, Randall, G. & Belson, S. 2017 sep 12 (Accepted/In press) AAATE conference proceedings. Amsterdam: IOS Press, Vol. 242, s. 429-436 7 s. (Studies in Health Technology and Informatics; vol. 242)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Per-Olof Hedvall 2017 sep 4 23 red. http://www.mfd.se/stod-och-verktyg/publikationer/rapporter/rapporter-2017/delaktighetsforskning-och-funktionshinder/: Myndigheten för Delaktighet. 130 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (474)