Certec - Rehabiliteringsteknik och Design

Organisation: avdelning

Beskrivning

Certecs verksamhet syftar till att föra samman mänskliga behov med tekniska möjligheter för att underlätta vardagen i hem, i skolor, på arbetsplatser och i samhället. [P] Certec skall arbeta för tekniska lösningar, som kan minska riskerna för arbetsskador göra det möjligt för fler att studera eller arbeta. ge fler möjlighet att bo hemma oavsett ålder eller funktionsnedsättning. [P] Certec skall samtidigt försöka påverka den allmänna tekniska utvecklingen, så att den underlättar för funktionshindrade människor. [P] För att nå dessa mål skall Certec bedriva, initiera och samordna forskning, utveckling, utbildning och information inom habiliterings- och rehabiliteringsteknik vid LTH, agera samarbetspartner till externa uppdragsgivare samt främja nationellt och internationellt erfarenhets-utbyte inom området.

Forskning

Mötet mellan funktionshindrade människors behov, önskningar och drömmar å ena sidan och olika koncept av teknik och pedagogik å den andra är det centrala i Certecs forskning. [BR]Hur påverkas lärande och sökande hos människor med olika funktionshinder av kombinationen informationsteknologi, design och pedagogik? "IT och lärande" i funktionshinderssammanhang är den dominerande forskningsinriktningen på Certec.

Senaste forskningsoutput

Héctor Caltenco, Charlotte Magnusson, Bitte Rydeman, Finocchietti, S., Cappagli, G., Cocchi, E., Porquis, L. B., Baud-Bovy, G. & Gori, M. 2018 apr 6 Wearable Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. IGI Global, s. 314-332 19 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Kytö, M., McGookin, D., Bock, W., Héctor A. Caltenco & Charlotte Magnusson 2018 mar 18 TEI 2018 - Proceedings of the 12th International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction. Association for Computing Machinery, Inc, Vol. 2018-January, s. 245-252 8 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Flodin, E. 2018 jan 1 I : Scandinavian Journal of Disability Research. 20, 1, s. 120-130 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (477)