Certec - Rehabiliteringsteknik och Design

Organisation: avdelning

Beskrivning

Certecs verksamhet syftar till att föra samman mänskliga behov med tekniska möjligheter för att underlätta vardagen i hem, i skolor, på arbetsplatser och i samhället. [P] Certec skall arbeta för tekniska lösningar, som kan minska riskerna för arbetsskador göra det möjligt för fler att studera eller arbeta. ge fler möjlighet att bo hemma oavsett ålder eller funktionsnedsättning. [P] Certec skall samtidigt försöka påverka den allmänna tekniska utvecklingen, så att den underlättar för funktionshindrade människor. [P] För att nå dessa mål skall Certec bedriva, initiera och samordna forskning, utveckling, utbildning och information inom habiliterings- och rehabiliteringsteknik vid LTH, agera samarbetspartner till externa uppdragsgivare samt främja nationellt och internationellt erfarenhets-utbyte inom området.

Forskning

Mötet mellan funktionshindrade människors behov, önskningar och drömmar å ena sidan och olika koncept av teknik och pedagogik å den andra är det centrala i Certecs forskning. [BR]Hur påverkas lärande och sökande hos människor med olika funktionshinder av kombinationen informationsteknologi, design och pedagogik? "IT och lärande" i funktionshinderssammanhang är den dominerande forskningsinriktningen på Certec.

Senaste forskningsoutput

Frennert, S., Håkan Eftring & Britt Östlund 2017 jun 1 I : International Journal of Social Robotics. 9, 3, s. 401-415 15 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Héctor A. Caltenco, Olsson, A., Aliyari, A., Charlotte Magnusson, McGookin, D., Kytö, M., Hjaltadóttir, I., Hafsteinsdóttir, T. B., Jónsdóttir, H. & Bjartmarz, I. 2017 mar 20 TEI 2017 - Proceedings of the 11th International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction. Association for Computing Machinery, Inc, s. 511-516 6 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Charlotte Magnusson, Héctor A. Caltenco, McGookin, D., Kytö, M., Hjaltadóttir, I., Hafsteinsdóttir, T. B., Jónsdóttir, H. & Bjartmarz, I. 2017 mar 20 TEI 2017 - Proceedings of the 11th International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction. Association for Computing Machinery, Inc, s. 597-602 6 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (468)