Barn- och ungdomspsykiatri

Organisation: avdelning

Forskning

Barn- och ungdomspsykiatrin vänder sig till barn och ungdomar från 0 till 18 år och deras familjer. Forskning inom barn- och ungdomspsykiatri växer snabbt och det finns nu en stabil kunskapsbas för många av de psykiatriska tillstånden som debuterar under uppväxten. Inom barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen vid Lunds universitet bedrivs forskning med inriktning på utvecklingsrelaterade störningar (främst autismspektrumstörningar, AD/HD och ätstörningar), spädbarnspsykiatri, barns och ungas erfarenhet av utsatthet och övergrepp samt metodutveckling av utredning och behandling. Forskningen är i hög grad kliniskt förankrad men innefattar även breda epidemiologiska studier. I forskargrupperna ingår läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor, sjukgymnaster och pedagoger.

Senaste forskningsoutput

Alabaf, S., Gillberg, C., Lundström, S., Lichtenstein, P., Kerekes, N., Maria Råstam & Anckarsäter, H., 2019 jan, I : Journal of Autism and Developmental Disorders. 49, 1, s. 83-95

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Märta Wallinius, Nordholm, J., Wagnström, F. & Billstedt, E., 2019, I : Psychiatry Research. 272, s. 572-580 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Björn Axel Johansson, 2019, I : Läkartidningen. 116, 3

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Visa alla (272)