Kognitionsvetenskap

Organisation: avdelning

Forskning

Kognitionsvetenskap studerar modeller för tänkandet. Ämnet behandlar problemområden som är gemensamma för filosofi, psykologi, lingvistik, datalogi och neurologi. I Lund, som har landets enda avdelning i ämnet, bedrivs forskning framför allt kring begreppsbildning, inlärning, kognitiv semantik, människa-dator-interaktion, neurala nätverk, robotik och artificiellt seende.

Senaste forskningsoutput

Manuel Oliva & Andrey Anikin 2018 dec 1 I : Scientific Reports. 8, 1, 4871

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mora, H., Signes-Pont, M. T., Gil, D. & Magnus Johnsson 2018 jun 1 I : Sensors (Switzerland). 18, 6, 1676

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mathias Osvath & Can Kabadayi 2018 jun 1 I : Trends in Cognitive Sciences. 22, 6, s. 474-475 2 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

Visa alla (964)