Kognitionsvetenskap

Organisation: avdelning

Forskning

Kognitionsvetenskap studerar modeller för tänkandet. Ämnet behandlar problemområden som är gemensamma för filosofi, psykologi, lingvistik, datalogi och neurologi. I Lund, som har landets enda avdelning i ämnet, bedrivs forskning framför allt kring begreppsbildning, inlärning, kognitiv semantik, människa-dator-interaktion, neurala nätverk, robotik och artificiellt seende.

Senaste forskningsoutput

Manuel Oliva & Andrey Anikin, 2018 dec 1, I : Scientific Reports. 8, 1, 4871

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Andrey Anikin, 2018 jul 27, I : Behavior Research Methods. 15 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Rudner, M., Viveka Lyberg-Åhlander, Jonas Brännström, Jens Nirme, Pichora-Fuller, M. K. & Birgitta Sahlén, 2018 jul 12, I : Frontiers in Psychology. 9, JUN, 1193

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (969)