Kognitionsvetenskap

Organisation: avdelning

Forskning

Kognitionsvetenskap studerar modeller för tänkandet. Ämnet behandlar problemområden som är gemensamma för filosofi, psykologi, lingvistik, datalogi och neurologi. I Lund, som har landets enda avdelning i ämnet, bedrivs forskning framför allt kring begreppsbildning, inlärning, kognitiv semantik, människa-dator-interaktion, neurala nätverk, robotik och artificiellt seende.

Senaste forskningsoutput

Trouche, E., Petter Johansson, Lars Hall & Mercier, H. 2018 jan 1 I : PLoS ONE. 13, 1, e0188825

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Daniels, G. , Finning, K. , Lozano, M. , Hyland, C. A. , Liew, Y-W. , Powley, T. , Castilho, L. , Bonet Bub, C. , Kutner, J. M. , Banch Clausen, F. , Christiansen, M. , Sulin, K. , Haimila, K. , Legler, T. J. , Lambert, M. , Ryan, H. , Ní Loingsigh, S. , Matteocci, A. , Pierelli, L. , Dovc Drnovsek, T. & 9 andra Bricl, I., Nogués, N., Muñiz-Diaz, E., M L Olsson, Wikman, A., de Haas, M., van der Schoot, C. E., Massey, E. & Westhoff, C. M. 2017 dec 28 I : Vox Sanguinis.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Justine Jacot & Philip Pärnamets 2017 dec 23 I : Synthese. 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Visa alla (941)