Förbränningsfysik

Organisation: avdelning

Beskrivning

Enheten för förbränningsfysik är sedan 2001 lokaliserad i Enoch Thulin-laboratoriet vid Fysiska Institutionen. Verksamheten är inriktad på att öka kunskapen om förbränningsprocesser med forskning av både experimentell och teoretisk natur. Den experimentella forskningen är inriktad på utveckling av laserbaserade mätmetoder för bestämning av bl.a. temperatur och ämneskoncentrationer. Metoderna, som baseras på fysikaliska principer, utvecklas i laboratoriemiljö under välkarakteriserade förhållanden för att sedan tillämpas i praktiska förbränningssystem, också i motorer och gasturbiner. Den teoretiska forskningen är framförallt inriktad på att förstå de kemiska processerna vid förbränningsprocesser. Teoretiska modeller för dessa reaktioner, s.k. kemiska mekanismer, utvecklas för att beskriva de kemiska reaktionerna vid förbränning. Enheten ingår i ett stort antal centrumbildningar, bl.a. Centre of Combustion Science and Technology (CECOST), Lund Laser Centre (LLC), och Förbränningstekniskt Centrum (FTC). Verksa

Senaste forskningsoutput

Liu, H., Zhang, P., Liu, X., Chen, B., Geng, C., Li, B., Wang, H., Zhongshan Li & Yao, M. 2018 feb 1 I : Combustion and Flame. 188, s. 129-141 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tanov, S., Pachano, L., Öivind Andersson, Zhenkan Wang, Mattias Richter, Pastor, J. V., García-Oliver, J. M. & García, A. 2018 jan 25 I : Applied Thermal Engineering. 129, s. 31-40 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Yu, D., Chengdong Kong, Zhuo, J., Yao, Q., Li, S., Wang, M. & Tian, Z. Y. 2018 I : Combustion and Flame. 188, s. 94-103 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (753)