Institutionen för kulturvetenskaper

Organisation: institution

Beskrivning

Institutionen består av följande avdelningar, ABM, bokhistoria, digitala kulturer, etnologi, förlags- och bokmarknadskunskap, idé- och lärdomshistoria, intermediala studier, konsthistoria och visuella studier, modevetenskap samt musikvetenskap

Forskning

Institutionen för kulturvetenskaper samlar en bred uppsättning discipliner under samma tak. Mångfalden av undersökningsfält, tematiker och inriktningar är rik och tvärdisciplinär. Denna mångfald är uppbyggd av respektive ämnes forskningstraditioner som delvis sammanfaller med varandra i profilområden. Förnärvarande organiseras dessa profilområden i fyra forskningsnoder: Digitala kulturer Analog kultur EcoCultures Medicinsk humaniora Vid institutionen finns sex forskarutbildningar: Biblioteks- och informationsvetenskap, Bokhistoria, Etnologi, Idé- och lärdomshistoria, Konsthistoria och visuella studier samt Musikvetenskap. Forskarutbildningarna har seminarieserier knutna till sig. Utöver dessa seminarier finns Kulturseminariet som är institutionens viktigaste gemensamma plattform för vetenskaplig diskussion och kritik.

Senaste forskningsoutput

David Dunér, 2019, Advances in Astrobiology and Biogeophysics. Springer Verlag, s. 303-338 36 s. (Advances in Astrobiology and Biogeophysics)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Adam Brenthel & Kristofer Hansson, 2019, A Visual History of HIV/AIDS: Exploring The Face of AIDS film archive. Björklund, E. & Larsson, M. (red.). Routledge, (Routledge Advances in the Medical Humanities)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Ida de Wit Sandström, 2018 nov 13, Göteborg och Stockholm: Makadam förlag. 252 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Visa alla (3725)