Institutionen för kulturvetenskaper

Organisation: institution

Beskrivning

Institutionen består av följande avdelningar, ABM, bokhistoria, digitala kulturer, etnologi, förlags- och bokmarknadskunskap, idé- och lärdomshistoria, intermediala studier, konsthistoria och visuella studier, modevetenskap samt musikvetenskap

Forskning

Institutionen för kulturvetenskaper samlar en bred uppsättning discipliner under samma tak. Mångfalden av undersökningsfält, tematiker och inriktningar är rik och tvärdisciplinär. Denna mångfald är uppbyggd av respektive ämnes forskningstraditioner som delvis sammanfaller med varandra i profilområden. Förnärvarande organiseras dessa profilområden i fyra forskningsnoder: Digitala kulturer Analog kultur EcoCultures Medicinsk humaniora Vid institutionen finns sex forskarutbildningar: Biblioteks- och informationsvetenskap, Bokhistoria, Etnologi, Idé- och lärdomshistoria, Konsthistoria och visuella studier samt Musikvetenskap. Forskarutbildningarna har seminarieserier knutna till sig. Utöver dessa seminarier finns Kulturseminariet som är institutionens viktigaste gemensamma plattform för vetenskaplig diskussion och kritik.

Senaste forskningsoutput

Susanne Lundin, 2019 feb 1, Dagens nyheter (DN debatt)

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Peter Bengtsen, 2019 feb, (Accepted/In press) The Cambridge Handbook of Copyright in Street Art and Graffiti. Bonadio, E. (red.). Cambridge University Press

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Rachel Irwin, 2019 feb, I : The Lancet. 393, 10171, s. e27-e28

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Visa alla (3811)