Företagsekonomiska institutionen

Organisation: institution

Beskrivning

Företagsekonomiska institutionen är en av Sveriges ledande miljöer för utbildning och forskning kring det som rör företag och förvaltningars ekonomi. Här bedrivs en aktiv och avancerad forskning inom entreprenörskap, finans, forskningspolitik, marknadsföring, organisation och ledarskap, redovisning och strategi. Företagsekonomi kan både läsas som fristående kurs och tillsammans med andra ämnen inom olika program.

Forskning

Företagsekonomins forskningsområde omfattar följande områden: Redovisning, finansiering, ekonomistyrning, ekonomisk analys, strategi, innovation, marknadsföring, organisation och ledarskap, organisationskultur, samt entreprenörskap.

Senaste forskningsoutput

Clara Gustafsson 2018 The Oxford Handbook of Sound & Imagination. Grimshaw, M., Walther-Hansen, M. & Knakkergaard, M. (red.). Oxford: Oxford University Press

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitel samlingsverk

Gert Paulsson 2017 dec Modernizing the public sector: Scandinavian perspectives. Lapsley, I. & Knutsson, H. (red.). 1 red. New York: Routledge Taylor & Francis Group, s. 67-79 13 s. (Routledge Critical Studies in Public Management)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitel samlingsverk

Sverre Spoelstra 2017 okt 4 The Routledge Companion to Leadership. Storey, J., Hartley, J., Denis, J-L., Hart, P. . & Ulrich, D. (red.). London: Routledge, s. 319-331 13 s. (Routledge Companions in Business, Management and Accounting)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitel samlingsverk

Visa alla (2095)