Institutionen för kemiteknik

Organisation: institution

Forskning

Vid institutionen för Kemiteknik bedrivs forskning med målsättning att analysera och utforma kemiska processer. Forskningen har ett brett tillämpningsområde rörande såväl kemitekniska, biotekniska som biogeokemiska processer. Pågående projekt behandlar bl.a. systemanalys, processoptimering, katalys, miljöteknik, bioteknisk framställning av biobränslen, separationsteknik, energiteknik och läkemedelsberedning.

Senaste forskningsoutput

Per Falås, Jewell, K. S., Hermes, N., Wick, A., Ternes, T. A., Joss, A. & Nielsen, J. L. 2018 sep 15 I : Water Research. 141, s. 405-416 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1435)