Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

Organisation: institution

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin

Beskrivning

Välkommen till Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL). IKVL agerar i samarbete med Medicinska fakulteten och Skånes universitetssjukhus i Lund, för att ge optimala förutsättningar för klinisk, preklinisk translationell forskning, betydande utbildningsinsatser och utveckling. IKVLs organisation strävar efter en parallellitet med sjukvården för att optimera utvecklings- och samarbetsmöjligheterna. Verksamheten är fördelad på 30 avdelningar, utbildning inom exempelvis läkarprogrammet, runt 480 aktiva doktorander med cirka 50 disputationer per år. Därmed är IKVL Lunds universitets största institution.

Senaste forskningsoutput

Jankovskaja, S., Kamiie, J., Melinda Rezeli, Lena Gustavsson, Yutaka Sugihara, Tasso Miliotis, Ruzgas, T. & György Marko-Varga, 2019 feb 5, I : Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 164, s. 9-15 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Hagell, P., 2019 jan 1, I : Measurement: Journal of the International Measurement Confederation. 132, s. 109-124 16 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Iversen, M. D., Weidenhielm-Broström, E., Wang, R., Esbjörnsson, A. C., Hagelberg, S. & Åstrand, P., 2019, I : Gait and Posture. 67, s. 257-261 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (22315)