Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

Organisation: institution

Beskrivning

Välkommen till Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL). IKVL agerar i samarbete med Medicinska fakulteten och Skånes universitetssjukhus i Lund, för att ge optimala förutsättningar för klinisk, preklinisk translationell forskning, betydande utbildningsinsatser och utveckling. IKVLs organisation strävar efter en parallellitet med sjukvården för att optimera utvecklings- och samarbetsmöjligheterna. Verksamheten är fördelad på 30 avdelningar, utbildning inom exempelvis läkarprogrammet, runt 480 aktiva doktorander med cirka 50 disputationer per år. Därmed är IKVL Lunds universitets största institution.

Senaste forskningsoutput

Arlock, P., Mow, T., Trygve Sjöberg, Arner, A., Stig Steen & Laursen, M. 2017 jul 1 I : Journal of Pharmacological and Toxicological Methods. 86, s. 12-18 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Yan, Y., Zhang, B., Hou, W., Lin, H., Rebetz, J., Hong, S. S., Wang, Y., Ran, L. & Xiaolong Fan 2017 maj 1 I : Virology. 505, s. 172-180 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (19512)