Institutionen för designvetenskaper

Organisation: institution

Beskrivning

Institutionens verksamhet kännetecknas av ett tvärvetenskapligt synsätt och har en helhetssyn vid utveckling av tekniksystem, produkter, processer, miljöer, förpackningar, organisationer och innovationer - allt utifrån människors behov och möjligheter. Designbegreppet används i vid betydelse och inkluderar produkters utveckling, funktion och estetik. Produktens eller systemets hela livscykel studeras från första idé till användning och återvinning. En stor del av veksamheten bedrivs i nära samarbete med industri och offentlig sektor.

Senaste forskningsoutput

Katrin Molina-Besch, Wikström, F. & Williams, H., 2019 jan, I : International Journal of Life Cycle Assessment. 24, 1, s. 37-50

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kajsa Ahlgren Ode & Jessica Lagerstedt Wadin, 2019, I : Renewable Energy. 133, s. 23-31 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Stine Madsen & Teis Hansen, 2019, I : European Planning Studies. 27, 2, s. 282-299

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3771)