Institutionen för designvetenskaper

Organisation: institution

Beskrivning

Institutionens verksamhet kännetecknas av ett tvärvetenskapligt synsätt och har en helhetssyn vid utveckling av tekniksystem, produkter, processer, miljöer, förpackningar, organisationer och innovationer - allt utifrån människors behov och möjligheter. Designbegreppet används i vid betydelse och inkluderar produkters utveckling, funktion och estetik. Produktens eller systemets hela livscykel studeras från första idé till användning och återvinning. En stor del av veksamheten bedrivs i nära samarbete med industri och offentlig sektor.

Senaste forskningsoutput

Dall'Osto, M. , Beddows, D. C. S. , Asmi, A. , Poulain, L. , Hao, L. , Freney, E. , Allan, J. D. , Canagaratna, M. , Crippa, M. , Bianchi, F. , De Leeuw, G. , Eriksson, A. , Swietlicki, E. , Hansson, H. C. , Henzing, J. S. , Granier, C. , Zemankova, K. , Laj, P. , Onasch, T. , Prevot, A. & 9 andra Putaud, J. P., Sellegri, K., Vidal, M., Virtanen, A., Simo, R., Worsnop, D., O'Dowd, C., Kulmala, M. & Harrison, R. M., 2018 dec 1, I : Scientific Reports. 8, 1, 1482

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ersson, A., Anders Beckman, Johan Jarl & Jonas Borell, 2018 nov 7, I : BMC Health Services Research. 18, 1

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2771)