Ekonomisk-historiska institutionen

Organisation: institution

Forskning

Vid institutionen finns tre dominerande forskningsinriktningar: Den strukturanalytiska gruppen studerar strukturella och konjunkturella förändringar i den svenska ekonomin på basis av serier över nationalräkenskaperna i ett långsiktigt perspektiv. Den befolkningsekonomiska gruppen forskar om samband mellan befolkning och ekonomi på en mängd områden; historisk demografi, utbildning, arbetsmarknad, sjukvård samt invandring. Den utvecklingsekonomiska gruppen studerar problem rörande den ekonomiska och sociala utvecklingen i tredje världen. Ytterligare forskningsområden vid institutionen rör teknisk utveckling, ekonomisk doktrinhistoria mm. Flera av forskningsresultaten har haft en stor påverkan på den ekonomisk-politiska debatten.

Senaste forskningsoutput

Martin Andersson, Timmer, P., Schwoob, M-H. & Treyre, S. 2018 Global Agri-Food Systems to 2050: threats and opportunities. Pingali, P. & Serraj, R. (red.). World Scientific, (CGIAR - Independent Science and Partnership Council)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Håkansson, P. & Tobias Karlsson 2018 I : Historisk Tidskrift. 138, 1

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1561)