Ekonomisk-historiska institutionen

Organisation: institution

Forskning

Vid institutionen finns tre dominerande forskningsinriktningar: Den strukturanalytiska gruppen studerar strukturella och konjunkturella förändringar i den svenska ekonomin på basis av serier över nationalräkenskaperna i ett långsiktigt perspektiv. Den befolkningsekonomiska gruppen forskar om samband mellan befolkning och ekonomi på en mängd områden; historisk demografi, utbildning, arbetsmarknad, sjukvård samt invandring. Den utvecklingsekonomiska gruppen studerar problem rörande den ekonomiska och sociala utvecklingen i tredje världen. Ytterligare forskningsområden vid institutionen rör teknisk utveckling, ekonomisk doktrinhistoria mm. Flera av forskningsresultaten har haft en stor påverkan på den ekonomisk-politiska debatten.

Senaste forskningsoutput

Jason Lennard & Seán Kenny 2017 maj 17 I : Economic History Review.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anna Tegunimataka 2017 maj 9 Printed in Sweden by Media-Tryck, Lund University. 218 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (1399)