Ekonomisk-historiska institutionen

Organisation: institution

Forskning

Vid institutionen finns tre dominerande forskningsinriktningar: Den strukturanalytiska gruppen studerar strukturella och konjunkturella förändringar i den svenska ekonomin på basis av serier över nationalräkenskaperna i ett långsiktigt perspektiv. Den befolkningsekonomiska gruppen forskar om samband mellan befolkning och ekonomi på en mängd områden; historisk demografi, utbildning, arbetsmarknad, sjukvård samt invandring. Den utvecklingsekonomiska gruppen studerar problem rörande den ekonomiska och sociala utvecklingen i tredje världen. Ytterligare forskningsområden vid institutionen rör teknisk utveckling, ekonomisk doktrinhistoria mm. Flera av forskningsresultaten har haft en stor påverkan på den ekonomisk-politiska debatten.

Senaste forskningsoutput

Hana Nielsen 2017 mar 24 Lund: Lund University (Media-Tryck). 300 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Tobias Karlsson 2017 mar 8 Shipbuilding and Ship Repair Workers around the World: Case Studies 1950-2010. Varela, R., Murphy, H. & van der Linden, M. (red.). Amsterdam: Amsterdam University Press, s. 143-164 22 s. (Work around the Globe: Historical Comparisons)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitel samlingsverk

Molitoris, J. 2017 mar 1 I : Population and Development Review.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1379)