Institutionen för elektro- och informationsteknik

Organisation: institution

Beskrivning

Institutionens verksamhet spänner över stora delar av IT-området: från telekommunikation via antenner till artificiell intelligens: från grundläggande teori via algoritmer till implementering på kisel och medicinsk system. Digital information används numera i snart sagt alla sammanhang; digital radio och TV, internet och mobiltelefoni är bara några exempel. Framtidens apparater och system kommer än mer att bygga på ett komplicerat samspel av olika sorters teknik och det är i det sammanhanget man ska se institutionens bredd.

Forskning

Institutionen EIT bedriver högkvalitativ forskning runt en rad olika områden inom elektroteknik och datavetenskap och verksamheten spänner över stora delar av IT-området. Omkring 100 personer är verksamma indelat i sju forskningslaboratorier. Dessa är Bredbandskommunikation, Kommunikationsteknologi, Integrerade Elektroniksystem, Nanoelektronik, Nätverk & Säkerhet, Teoretisk Elektroteknik och Signalbehandling. Varje labb består av en eller flera forskargrupper och mellan olika forskargrupper driver också institutionen flera excellenscentra. Institutionen för EIT är en stor akademisk plattform som interagerar med och försörjer den regionala industrin inom telekommunikation, IoT, fordonsindustri, nätverksvideo och mer. Kontinuerlig överföring av EIT-forskning och EIT-ingenjörer till företag som Ericsson, Sony, Bosch, Axis och andra viktiga högteknologiska företag utgör en mycket viktig kunskapsbro mellan regional akademi och industri. Effekten av detta i form av nya standarder, produkter och tjänster är betydand

Senaste forskningsoutput

Johan Helsing & Anders Karlsson, 2018 okt 15, I : Journal of Computational Physics. 371, s. 315-332 18 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Liesbet Van Der Perre, Liang Liu & Erik G. Larsson, 2018 sep 15, I : IEEE Transactions on Signal Processing. 66, 18, s. 4717-4736 20 s., 8416771

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Doruk Tayli, Capek, M., Akrou, L., Losenicky, V., Jelinek, L. & Mats Gustafsson, 2018 sep 8, I : IEEE Transactions on Antennas and Propagation.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (4485)