Institutionen för livsmedelsteknik

Organisation: institution

Beskrivning

Vid institutionen bedrivs forskning med produkter, processer och människan i fokus. Fysikaliska, kemiska och processtekniska aspekter vid industriell livsmedelsproduktion är en del av detta. Vidare bedrivs forskning kring värme- och masstransport i fasta livsmedel, membranteknik och värme-, mass- och impulstransport i flytande livsmedel, likaså forskning kring kolloidala och molekylära strukturförändringar i kedjan från råvara till livsmedel. Samband mellan struktur och kvalitetsegenskaper studeras. Vi bedriver även forskning kring hur livsmedel/dieter, livsmedelsprocesser och livsmedelskomponenter påverkar olika fysiologiska parametrar, t ex kardiometabola riskmarkörer, tarmflorans sammansättning och aktivitet, samt kognitiva funktioner. Ytterligare forskningsområden är livsmedelshygien och läkemedelsteknologi. Institutionens bedriver forskarutbildning i ämnet Livsmedels- och Formuleringsteknik, http://www.food.lth.se/fileadmin/livsmedelsteknik/Food_and_Formulation.pdf.

Senaste forskningsoutput

Andreas Håkansson, 2019 jan 1, I : Journal of Food Engineering. 240, s. 133-144 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Zielke, C., Yi Lu & Lars Nilsson, 2019, I : Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 560, s. 402-409 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1228)