Genusvetenskapliga institutionen

Organisation: institution

Forskning

Forskningen vid Genusvetenskapliga institutionen har sin tyngdpunkt inom humaniora och samhällsvetenskap och rör sig för närvarande inom följande teman: vetande, kön och makt; kvinnor i offentligheten 1880-1940; det nordiska äktenskapet i europeisk belysning; etnicitet och genus; genus ICT (informations- och kommunikationsteknologi) och lärande; kroppen i den postmoderna medicinska diskursen; postkoloniala studier; berättelser och biografier.

Senaste forskningsoutput

Aranzazu Hernández Yumar, Maria Wemrell, Abasolo Alesson, I., Gonzales Lopez-Valcárcel, B., George Leckie & Juan Merlo, 2018 dec 10, I : PLoS ONE. 13, 12, s. e0208624

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Shai Mulinari, 2018 dec 6, I : Philosophy, Psychiatry, and Psychology. 4, 25, s. 309-310 2 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

Shai Mulinari, 2018 dec 6, I : Philosophy, Psychiatry, and Psychology. 4, 25, s. 289-302 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (763)