Genusvetenskapliga institutionen

Organisation: institution

Forskning

Forskningen vid Genusvetenskapliga institutionen har sin tyngdpunkt inom humaniora och samhällsvetenskap och rör sig för närvarande inom följande teman: vetande, kön och makt; kvinnor i offentligheten 1880-1940; det nordiska äktenskapet i europeisk belysning; etnicitet och genus; genus ICT (informations- och kommunikationsteknologi) och lärande; kroppen i den postmoderna medicinska diskursen; postkoloniala studier; berättelser och biografier.

Senaste forskningsoutput

Lena Gunnarsson, Martínez Dy, A. & van Ingen, M. 2018 Routledge.

Forskningsoutput: Bok/rapportSamlingsverk (redaktör)

Khrenova, L., Yessenova, Z. & Riya Raphael 2017 nov 8 Research and Degrowth: https://degrowth.org

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

Visa alla (707)