Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Organisation: institution

Forskning

Geografiska aspekter på kulturella, ekonomiska och ekologiska förlopp på global, nationell, regional och lokal nivå. Kultur- och bebyggelselandskapets historia, studier av urbaniserings- och befolkningsfrågor i modern tid. Lokaliseringsfrågor, kommunikationer och organisationsformer inom svenskt näringsliv och offentlig förvaltning. Organisationsformer, landsbygdsutveckling samt allmänna utvecklings- och förändringsprocesser i Tredje Världen. Utveckling av tidsgeografiskt synsätt för analyser och beskrivningar av skilda samhällsförlopp. Geografisk informationsbehandling - GIS. Genusfrågor.

Senaste forskningsoutput

Schwer, S., Henner Busch & Luis Mundaca 2018 jul 3 Science Nordic 4 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Ola Hall, Dahlin, S., Marstorp, H., Maria Archila, Öborn, I. & Magnus Jirström 2018 jun 22 I : Drones. 2, 22, s. 1-8 8 s., 22

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1712)