Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Organisation: institution

Forskning

Geografiska aspekter på kulturella, ekonomiska och ekologiska förlopp på global, nationell, regional och lokal nivå. Kultur- och bebyggelselandskapets historia, studier av urbaniserings- och befolkningsfrågor i modern tid. Lokaliseringsfrågor, kommunikationer och organisationsformer inom svenskt näringsliv och offentlig förvaltning. Organisationsformer, landsbygdsutveckling samt allmänna utvecklings- och förändringsprocesser i Tredje Världen. Utveckling av tidsgeografiskt synsätt för analyser och beskrivningar av skilda samhällsförlopp. Geografisk informationsbehandling - GIS. Genusfrågor.

Senaste forskningsoutput

Luis Mundaca, Henner Busch & Schwer, S. 2018 maj 15 I : Applied Energy. 218, s. 292-303 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Thomas Niedomysl, John Källström, Koster, S. & Östh, J. 2018 maj 11 I : Regional Studies. s. 1-14 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Markus Grillitsch 2018 maj 9 I : Regional Studies. s. 1-11 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1691)