Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Organisation: institution

Forskning

Geografiska aspekter på kulturella, ekonomiska och ekologiska förlopp på global, nationell, regional och lokal nivå. Kultur- och bebyggelselandskapets historia, studier av urbaniserings- och befolkningsfrågor i modern tid. Lokaliseringsfrågor, kommunikationer och organisationsformer inom svenskt näringsliv och offentlig förvaltning. Organisationsformer, landsbygdsutveckling samt allmänna utvecklings- och förändringsprocesser i Tredje Världen. Utveckling av tidsgeografiskt synsätt för analyser och beskrivningar av skilda samhällsförlopp. Geografisk informationsbehandling - GIS. Genusfrågor.

Senaste forskningsoutput

De Rosa, S. P., 2018 nov 1, I : Political Geography. 67, s. 46-55 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Trippl, M., Markus Grillitsch & Isaksen, A., 2018 okt 1, I : Progress in Human Geography. 42, 5, s. 687-705 19 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Markus Grillitsch, Torben Schubert & Srholec, M., 2018 sep 5, I : Research Policy.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1734)