Institutionen för Immunteknologi

Organisation: institution

Forskning

> Forskningen inom avdelningen fokuseras på biomedicinska och biotekniska tillämpningar av immunsystemets celler och molekyler. Forskningen är indelad i både basala och tillämpade projekt inom följande huvudområden: > Antikroppsteknologi - Fag och bakteriell display av antikroppsfragment; In vitro design av antikroppar med förutbestämd specificitet, Funktionell genidentifiering (functional genomics) med molekylära biblioteksprinciper; In vitro evolution av funktionella egenskaper på antikroppar och andra biomolekyler. > Proteomik - Antikroppsbaserade mikromatriser för differentiell analys av komplexa proteom; Molekylär design för proteomik applikationer; Nanoarrayer. > Cancer - Genprofilering av humana B cells lymfom; Identifiering av målstrukturer för läkemedelsdesign; Funktionell identifiering av differentiellt uttryckta gener i lymfom. Bättre och tidigare cancer diagnostik samt prediktion av recidiv > Allergi - Identifiering av de molekylära mekanismerna bakom överkänslighet; Rollen av dendri

Senaste forskningsoutput

Valentina Siino, Amato, A., Di Salvo, F., Caldara, G. F., Filogamo, M., Peter James & Vasto, S. 2018 aug 1 I : Journal of Nutritional Biochemistry. 58, s. 102-109 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Forreryd, A., Norinder, U., Tim Lindberg & Malin Lindstedt 2018 apr 1 I : Toxicology in Vitro. 48, s. 179-187 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (756)