Institutionen för Immunteknologi

Organisation: institution

Forskning

> Forskningen inom avdelningen fokuseras på biomedicinska och biotekniska tillämpningar av immunsystemets celler och molekyler. Forskningen är indelad i både basala och tillämpade projekt inom följande huvudområden: > Antikroppsteknologi - Fag och bakteriell display av antikroppsfragment; In vitro design av antikroppar med förutbestämd specificitet, Funktionell genidentifiering (functional genomics) med molekylära biblioteksprinciper; In vitro evolution av funktionella egenskaper på antikroppar och andra biomolekyler. > Proteomik - Antikroppsbaserade mikromatriser för differentiell analys av komplexa proteom; Molekylär design för proteomik applikationer; Nanoarrayer. > Cancer - Genprofilering av humana B cells lymfom; Identifiering av målstrukturer för läkemedelsdesign; Funktionell identifiering av differentiellt uttryckta gener i lymfom. Bättre och tidigare cancer diagnostik samt prediktion av recidiv > Allergi - Identifiering av de molekylära mekanismerna bakom överkänslighet; Rollen av dendri

Senaste forskningsoutput

Forreryd, A., Norinder, U., Tim Lindberg & Malin Lindstedt 2018 apr 1 I : Toxicology in Vitro. 48, s. 179-187 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Thörnqvist, L. & Mats Ohlin 2018 apr 1 I : Molecular Immunology. 96, s. 61-68 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Burra, D. D., Lenman, M., Fredrik Levander, Svante Resjö & Andreasson, E. 2018 feb 10 I : International Journal of Molecular Sciences. 19, 2, 538

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (753)