Institutionen för Immunteknologi

Organisation: institution

Forskning

> Forskningen inom avdelningen fokuseras på biomedicinska och biotekniska tillämpningar av immunsystemets celler och molekyler. Forskningen är indelad i både basala och tillämpade projekt inom följande huvudområden: > Antikroppsteknologi - Fag och bakteriell display av antikroppsfragment; In vitro design av antikroppar med förutbestämd specificitet, Funktionell genidentifiering (functional genomics) med molekylära biblioteksprinciper; In vitro evolution av funktionella egenskaper på antikroppar och andra biomolekyler. > Proteomik - Antikroppsbaserade mikromatriser för differentiell analys av komplexa proteom; Molekylär design för proteomik applikationer; Nanoarrayer. > Cancer - Genprofilering av humana B cells lymfom; Identifiering av målstrukturer för läkemedelsdesign; Funktionell identifiering av differentiellt uttryckta gener i lymfom. Bättre och tidigare cancer diagnostik samt prediktion av recidiv > Allergi - Identifiering av de molekylära mekanismerna bakom överkänslighet; Rollen av dendri

Senaste forskningsoutput

Johan S. Nilsson, Milad Abolhalaj, Kristina Lundberg, Malin Lindstedt & Greiff, L., 2019, I : Oncology Letters. 17, 2, s. 2557-2561 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

A. Ljungars, Mårtensson, L., Jenny Mattsson, Kovacek, M., Sundberg, A., Tornberg, U-C., B. Jansson, Persson, N., V. Kuci Emruli, S. Ek, M. Jerkeman, M. Hansson, G. Juliusson, M. Ohlin, Frendéus, B., Teige, I. & Mattsson, M., 2018 dec 1, I : JCO Precision Oncology. 2, 1

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (773)