Ortopedi, Lund

Organisation: avdelning

Forskning

Problemområden: höftfraktur, nya höftleder, gonartros, traumatologi, diabetesgangrän, rörelseorganens tumörer, reumakirugi, ortopediska infektioner, handkirugi, Perthes sjukdom, coxitis simplex, fysiolysis colli femoris, spinal stenos, endokrin styrning av längtillväxt och benbildning, stimuleringsmöjligheter vid bentransplantation och frakturläkning, nervgeneration, ledbroskets metabolism.[BR] Metodik: epidemiologi inkl. klinisk produktkontroll och medicinsk ADB, biomekanik, isotopundersökning av skelettet, röntgen stereofotogrammetri, utveckling av osteosyntes resp. artroplastik och djurexperimentell metodik.

Senaste forskningsoutput

Hanna Isaksson, Sophie Le Cann, Perdikouri, C., Mikael J. Turunen, Kaestner, A., Magnus Tägil, Stephen A. Hall & Erika Tudisco 2017 okt 1 I : Bone. 103, s. 295-301 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1785)