Filosofiska institutionen

Organisation: institution

Beskrivning

På Filosofiska institutionen arbetar ett sjuttiotal anställda och drygt 250 studenter, antingen inom den tidigaste akademiska disciplinen filosofi, eller inom en av de allra senast tillkomna, kognitionsvetenskap. Institutionens utbildningar har gott rykte och vår forskning håller hög klass, med internationellt erkända och på vissa områden ledande forskare.

Forskning

Vid Filosofiska institutionen bedrivs forskning i tre ämnen: praktisk filosofi, teoretisk filosofi, och kognitionsvetenskap. Avdelningarna är till stor del självständiga med avseende på forsknings- och utbildningsinriktning men det finns också täta samarbeten mellan dem. En gemensam ambition för samtliga forskare vid institutionen är att bidra till forskningsutvecklingen genom publikationer i refereegranskade internationella tidskrifter och böcker vid internationella förlag, samt genom att samarbeta med forskare vid andra institutioner och lärosäten i Sverige och andra länder.

Senaste forskningsoutput

Blennow, K., Persson, E. & Johannes Persson, 2019 jan 10, I : PLoS ONE. 14, 1, 20 s., e0210426

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Michael Ranta, Anna Cabak Rédei, Tomas Persson & Skoglund, P., 2019 jan 9, (Accepted/In press) I : Cambridge Archaeological Journal. CAJ-AR-2018-0065

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Robin Stenwall, Johannes Persson & Nils-Eric Sahlin, 2019, (Accepted/In press) I : Metaphysica.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Visa alla (2122)