Statsvetenskapliga institutionen

Organisation: institution

Forskning

Statsvetenskapens forskningsområde är politik på nationell, subnationell och internationell nivå. I Lund studeras framförallt följande problemområden: politisk makt och demokrati, internationell politik, politik i Europa, politik i tredje världen, konstitutionella organ och centrala statsorgan, regional och lokalpolitik, förvaltningspolitik, politiska partier, förhandlingar, politisk kommunikation, idéanalys och normativ politisk teori.

Senaste forskningsoutput

Erik Ringmar 2018

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Erik Ringmar 2018

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Erik Ringmar 2018

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Visa alla (2255)