Statsvetenskapliga institutionen

Organisation: institution

Forskning

Statsvetenskapens forskningsområde är politik på nationell, subnationell och internationell nivå. I Lund studeras framförallt följande problemområden: politisk makt och demokrati, internationell politik, politik i Europa, politik i tredje världen, konstitutionella organ och centrala statsorgan, regional och lokalpolitik, förvaltningspolitik, politiska partier, förhandlingar, politisk kommunikation, idéanalys och normativ politisk teori.

Senaste forskningsoutput

Erik Ringmar 2017 maj 22 I : Thesis Eleven.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Maysam Behravesh 2017 maj Middle East Eye (MEE)

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel

Visa alla (2146)