Statsvetenskapliga institutionen

Organisation: institution

Forskning

Statsvetenskapens forskningsområde är politik på nationell, subnationell och internationell nivå. I Lund studeras framförallt följande problemområden: politisk makt och demokrati, internationell politik, politik i Europa, politik i tredje världen, konstitutionella organ och centrala statsorgan, regional och lokalpolitik, förvaltningspolitik, politiska partier, förhandlingar, politisk kommunikation, idéanalys och normativ politisk teori.

Senaste forskningsoutput

Niklas Altermark 2017 jun 28 I : Pedagogy, Culture and Society. 4 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2189)