Rättssociologiska institutionen

Organisation: institution

Forskning

Enkelt uttryckt studerar rättssociologin förhållandet rätt och samhälle. Ett rättssociologiskt perspektiv på rätten innebär inte att tonvikten ligger på enskilda lagparagrafer , utan på rätten i en social kontext. [BR] När det gäller att belysa och analysera en viss lags, regels eller norms orsaker eller funktioner måste man använda sig av samhällsvetenskapliga teorier och metoder. [BR]Rättssociologi är samtidigt en rättsvetenskap och en samhällsvetenskap. Ett och samma projekt kan vara relevant i båda riktningarna. Detta gäller både teoretiskt och metodologiskt. Det som är gemensamt för rättsdogmatiken och rättssociologin som rättsvetenskap är intresset för rättsordningen. [BR]Det rättssociologiska forskningsområdet innefattar studiet av rättens roll i samhället med tillämpning på olika områden såsom miljö, mänskliga rättigheter, kvinnans ställning i samhället, hälso- och sjukvårdspolitik, invandrarpolitik m.m. Rättssociologisk grundforskning ägnar sig åt analyser av normers uppkomst och utveckling, samhäl

Senaste forskningsoutput

Rustam Urinboyev 2018 jan 1 The Global Encyclopaedia of Informality: Understanding Social and Cultural Complexity. Ledeneva, A. (red.). London: UCL Press, Vol. 1-2, s. 69 72 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitel samlingsverk

Karl Dahlstrand 2017 aug 18 s. 99-99 1 s.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Rustam Urinboyev 2017 jul 12 Religion und Gesellschaft in Ost und West, 7, 8, s. 18 19 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel

Visa alla (727)