Rättssociologiska institutionen

Organisation: institution

Forskning

Enkelt uttryckt studerar rättssociologin förhållandet rätt och samhälle. Ett rättssociologiskt perspektiv på rätten innebär inte att tonvikten ligger på enskilda lagparagrafer , utan på rätten i en social kontext. [BR] När det gäller att belysa och analysera en viss lags, regels eller norms orsaker eller funktioner måste man använda sig av samhällsvetenskapliga teorier och metoder. [BR]Rättssociologi är samtidigt en rättsvetenskap och en samhällsvetenskap. Ett och samma projekt kan vara relevant i båda riktningarna. Detta gäller både teoretiskt och metodologiskt. Det som är gemensamt för rättsdogmatiken och rättssociologin som rättsvetenskap är intresset för rättsordningen. [BR]Det rättssociologiska forskningsområdet innefattar studiet av rättens roll i samhället med tillämpning på olika områden såsom miljö, mänskliga rättigheter, kvinnans ställning i samhället, hälso- och sjukvårdspolitik, invandrarpolitik m.m. Rättssociologisk grundforskning ägnar sig åt analyser av normers uppkomst och utveckling, samhäl

Senaste forskningsoutput

Diana Kudaibergenova 2019 University of Pittsburgh Press.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Diana Kudaibergenova 2018 mar Najafizadeh, M. and Lindsey, L. (eds.) Women of Asia: Globalization, Development, and Social Change. London: Routledge.. Routledge

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Davor Vuleta 2018 feb 4 Lund: Media-Tryck, Lund University, Sweden. 93 s. (Sociology of Law Research Report; vol. 2018, nr. 1)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (747)