Rättssociologiska institutionen

Organisation: institution

Forskning

Enkelt uttryckt studerar rättssociologin förhållandet rätt och samhälle. Ett rättssociologiskt perspektiv på rätten innebär inte att tonvikten ligger på enskilda lagparagrafer , utan på rätten i en social kontext. [BR] När det gäller att belysa och analysera en viss lags, regels eller norms orsaker eller funktioner måste man använda sig av samhällsvetenskapliga teorier och metoder. [BR]Rättssociologi är samtidigt en rättsvetenskap och en samhällsvetenskap. Ett och samma projekt kan vara relevant i båda riktningarna. Detta gäller både teoretiskt och metodologiskt. Det som är gemensamt för rättsdogmatiken och rättssociologin som rättsvetenskap är intresset för rättsordningen. [BR]Det rättssociologiska forskningsområdet innefattar studiet av rättens roll i samhället med tillämpning på olika områden såsom miljö, mänskliga rättigheter, kvinnans ställning i samhället, hälso- och sjukvårdspolitik, invandrarpolitik m.m. Rättssociologisk grundforskning ägnar sig åt analyser av normers uppkomst och utveckling, samhäl

Senaste forskningsoutput

Rustam Urinboyev & Måns Svensson 2018 jan 18 Corruption and Norms: Why Informal Rules Matter. Kubbe, I. & Engelbert, A. (red.). Basingstoke: Palgrave Macmillan, (Political Corruption and Governance)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Rustam Urinboyev 2018 jan 3 The Global Encyclopaedia of Informality: Understanding Social and Cultural Complexity. Ledeneva, A. (red.). 568th edition red. London: UCL Press, Vol. 1-2, s. 69-72

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

Rustam Urinboyev 2017 nov 5 Constructing the Uzbek State: Narratives of Post-Soviet Years. Laruelle, M. (red.). Lanham: Lexington Books, s. 119 148 s. (Contemporary Central Asia: Societies, Politics, and Cultures)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (732)