Rättssociologiska institutionen

Organisation: institution

Fler filtreringsmöjligheter Återställ filter
 1. 2018
 2. Empowerment and Private Law: Civil Impetus for Sustainable Development

  Staffan Michelson, 2018 nov 9, Stockholm: Jure. 296 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 3. 2017
 4. 2016
 5. Outside the Law: An Ethnographic Study of Street Vendors in Bogotá

  Ana Maria Vargas Falla, 2016, Lund: Lund University. 267 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 6. 2014
 7. Rätt, norm och tillämpning. En studie av normativa mönster vid beslut enligt LSS på tre arenor

  Erlandsson, L., 2014, Lunds universitet. 188 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 8. 2013
 9. Living Law and Political Stability in Post-Soviet Central Asia. A Case Study of the Ferghana Valley in Uzbekistan

  Rustamjon Urinboyev, 2013, Lund University. 220 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 10. 2012
 11. Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer

  Karl Dahlstrand, 2012, Lunds universitet. 336 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 12. Våldet och kärleken. Våldsutsatta kvinnors begripliggörande av sina erfarenheter

  Agevall, C., 2012, Lund University. 307 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 13. 2011
 14. Metaphors and Norms - Understanding Copyright Law in a Digital Society

  Stefan Larsson, 2011, Lund University. 262 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 15. Rätt, makt och institutionell förändring. En kritisk analys av myndigheters samverkan i barnahus

  Susanna Johansson, 2011, Lund University. 253 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 16. 2010
 17. Pedagogerna och demokratin. En rättssociologisk studie av pedagogers arbete med demokratiutveckling

  Persson, L., 2010, Lund University. 192 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 18. Rektorer bör och rektorer gör

  Leo, U., 2010, Lunds universitet. 190 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 19. 2009
 20. Going Green - A Study of Public Procurement Regulation

  Wedin Hansson, L., 2009, Lund University. 198 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 21. Law in Progress? A Contextual Study of Norm-Generating Processes - The Example of GMES

  Bergman, A-K., 2009, Lund University. 228 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 22. 2008
 23. Att arbeta med barn som brottsoffer. -En rättssociologisk studie

  Anna Sonander, 2008, Sociology of Law, Lund University. 233 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 24. Between Daring and Deliberating - 3G as a sustainability issue in Swedish spatial planning

  Stefan Larsson, 2008, Blekinge Institute of Technology. 179 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 25. Sociala normer och regelefterlevnad

  Måns Svensson, 2008, Lund University (Media-Tryck). 244 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 26. 2007
 27. En essä om estetisk efterrättelse.

  Börrefors, J., 2007, Sociology of Law, Lund University. 231 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 28. Miljömålet i skogsbruket - styrning och frivillighet

  Marie Appelstrand, 2007, Lunds Studies in Sociology of Law. 323 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 29. 2006
 30. Normbildningsprocess genom brukarsamverkan

  Friberg, S., 2006, Department of Sociology, Lund University. 235 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 31. Rektorers normer i ledarskapet för skolutveckling

  Hallerström, H., 2006, Sociology of Law, Lund University. 183 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 32. 2005
 33. Rättssäkerhet och tvångsvård. En rättssociologisk studie

  Staaf, A., 2005, Department of Sociology, Lund University. 356 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 34. 2004
 35. En icke-lag i sökljuset. Exemplet hushållstjänster i Sverige

  Platzer, E., 2004, Sociology of Law, Lund University. 122 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 36. Internkontroll och systemtillsyn av arbetsmiljön i fyra svenska kommuner. En rättssociologisk studie.

  Zanderin, L., 2004, Department of Sociology, Lund University. 336 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 37. 2003
 38. Legal Ideals and Normative Realities - A case study of children's rights and child labor activity in Paraguay

  Patrik Olsson, 2003, Department of Sociology, Lund University. 178 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 39. Norms and legal rules. An investigation of the tunnel construction through the Hallandsås ridge.

  Matthias Baier, 2003, Department of Sociology, Lund University. 197 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 40. Sociala utredningar om barn : en rättssociologisk studie av lagstiftningens krav, utredningarnas argumentationer och konsekvenser för den enskilde

  Eva Friis, 2003, Department of Sociology, Lund University. 290 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 41. Vårdnadstvister : en rättssociologisk studie av tingsrätts funktion vid handläggning av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnets bästa

  Rejmer, A., 2003, Department of Sociology, Lund University. 248 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 42. Varför etiska kommittéer?

  David Hoff, 2003, Department of Sociology, Lund University. 306 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 43. 2002
 44. Rättssociologiska studier inom området autism. Rättsanvändning i en kunskapskonkurrerande miljö

  Pfannenstill, A., 2002, Department of Sociology, Lund University. 214 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 45. 1999
 46. From Green Image to Green Practice. Normative action and self-regulation.

  Gillberg, M., 1999, Department of Sociology, Lund University. 217 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 47. Normstödjande strukturer: miljötematiken börjar slå rot i skolan

  Per Wickenberg, 1999, Department of Sociology, Lund University. 546 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 48. 1998
 49. Aurea Norma

  Mascaro, J., 1998, Department of Sociology, Lund University. 141 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 50. 1997
 51. FINSAM: Förändring av en välfärdsorganisation genom försöksverksamhet

  Hammarsköld, C-G., 1997, Bokbox förlag. 286 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 52. 1988
 53. Socialtjänstlagstiftningen i politik och förvaltning. En studie av parallella normbildningsprocesser

  Karsten Åström, 1988, Kund University Press. Studentliteratur.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)