Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Organisation: institution

Beskrivning

I Lund är forskningen starkt inriktad mot ämnesövergripande studier av miljö- och klimatförändringar både i det lokala och globala perspektivet. En ökad förståelse av människans roll i förändringsprocessen eftersträvas. Följande tre huvudområden kan urskiljas:[BR]-Satellitbaserad fjärranalys och geografisk informationsbehandling (GIS) för övervakning respektive analys av markförstöring, miljö- och naturresursförändringar. [BR]-Klimatologi, särskilt klimatförändringar och lokalklimatologi. [BR]-Geomorfologi med särskild inriktning mot erosionsprocesser och periglaciala miljöer.

Forskning

Forskningen vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES) är inriktad på studier av hur klimat- och miljöförändringar påverkar funktionen och sammansättningen av terrestra och akvatiska ekosystem samt hur dessa förändringar i sin tur återverkar på klimat och miljö. Inom institutionen samverkar ett antal forskargrupper, som alla strävar mot ett gemensamt övergripande mål – att fördjupa kunskapen rörande interaktionerna och återkopplingsmekanismerna mellan ekosystem och omvärldsfaktorer, i synnerhet klimatet. Vi har ett brett angreppsätt och gruppernas arbetsmetoder varierar. Vi använder oss av bland annat fältmätningar, ekosystemmodellering, fjärranalys samt spatial analys. Forskningen bedrivs inom följande huvudområden: Akvatiskt biogeokemi Biogeofysik och klimatologi Biogeokemi Ekosystemekologi Fjärranalys och jordobservation Geografisk informationsvetenskap Naturresurser och ekosystemtjänster i Antropocen Reaktiva Spårämnesgaser Mark-, vatten- och atmosfärsprocesser.

Senaste forskningsoutput

Casetou-Gustafson, S., Hillier, S., Cecilia Akselsson, Simonsson, M., Stendahl, J. & Olsson, B. A. 2018 jan 15 I : Geoderma. 310, s. 77-88 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nicolini, G., Aubinet, M., Feigenwinter, C., Heinesch, B., Anders Lindroth, Mamadou, O., Moderow, U., Meelis Mölder, Montagnani, L., Rebmann, C. & Papale, D. 2018 jan 15 I : Agricultural and Forest Meteorology. 248, s. 228-239 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1559)