Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Organisation: institution

Beskrivning

I Lund är forskningen starkt inriktad mot ämnesövergripande studier av miljö- och klimatförändringar både i det lokala och globala perspektivet. En ökad förståelse av människans roll i förändringsprocessen eftersträvas. Följande tre huvudområden kan urskiljas:[BR]-Satellitbaserad fjärranalys och geografisk informationsbehandling (GIS) för övervakning respektive analys av markförstöring, miljö- och naturresursförändringar. [BR]-Klimatologi, särskilt klimatförändringar och lokalklimatologi. [BR]-Geomorfologi med särskild inriktning mot erosionsprocesser och periglaciala miljöer.

Forskning

Forskningen vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES) är inriktad på studier av hur klimat- och miljöförändringar påverkar funktionen och sammansättningen av terrestra och akvatiska ekosystem samt hur dessa förändringar i sin tur återverkar på klimat och miljö. Inom institutionen samverkar ett antal forskargrupper, som alla strävar mot ett gemensamt övergripande mål – att fördjupa kunskapen rörande interaktionerna och återkopplingsmekanismerna mellan ekosystem och omvärldsfaktorer, i synnerhet klimatet. Vi har ett brett angreppsätt och gruppernas arbetsmetoder varierar. Vi använder oss av bland annat fältmätningar, ekosystemmodellering, fjärranalys samt spatial analys. Forskningen bedrivs inom följande huvudområden: Akvatiskt biogeokemi Biogeofysik och klimatologi Biogeokemi Ekosystemekologi Fjärranalys och jordobservation Geografisk informationsvetenskap Naturresurser och ekosystemtjänster i Antropocen Reaktiva Spårämnesgaser Mark-, vatten- och atmosfärsprocesser.

Senaste forskningsoutput

Cannone, N., Ponti, S., Christiansen, H. H., T. R. Christensen, Pirk, N. & Guglielmin, M., 2019, I : Catena. 174, s. 142-153 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Rodríguez, A. , Ruiz-Ramos, M. , Palosuo, T. , Carter, T. R. , Fronzek, S. , Lorite, I. J. , Ferrise, R. , Pirttioja, N. , Bindi, M. , Baranowski, P. , Buis, S. , Cammarano, D. , Chen, Y. , Dumont, B. , Ewert, F. , Gaiser, T. , Hlavinka, P. , Hoffmann, H. , Höhn, J. G. , Jurecka, F. & 17 andra Kersebaum, K. C., Krzyszczak, J., Lana, M., A. Mechiche-Alami, Minet, J., Montesino, M., Nendel, C., Porter, J. R., Ruget, F., Semenov, M. A., Steinmetz, Z., Stratonovitch, P., Supit, I., Tao, F., Trnka, M., de Wit, A. & Rötter, R. P., 2019, I : Agricultural and Forest Meteorology. 264, s. 351-362

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1742)