Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Organisation: institution

Beskrivning

I Lund är forskningen starkt inriktad mot ämnesövergripande studier av miljö- och klimatförändringar både i det lokala och globala perspektivet. En ökad förståelse av människans roll i förändringsprocessen eftersträvas. Följande tre huvudområden kan urskiljas:[BR]-Satellitbaserad fjärranalys och geografisk informationsbehandling (GIS) för övervakning respektive analys av markförstöring, miljö- och naturresursförändringar. [BR]-Klimatologi, särskilt klimatförändringar och lokalklimatologi. [BR]-Geomorfologi med särskild inriktning mot erosionsprocesser och periglaciala miljöer.

Forskning

Forskningen vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES) är inriktad på studier av hur klimat- och miljöförändringar påverkar funktionen och sammansättningen av terrestra och akvatiska ekosystem samt hur dessa förändringar i sin tur återverkar på klimat och miljö. Inom institutionen samverkar ett antal forskargrupper, som alla strävar mot ett gemensamt övergripande mål – att fördjupa kunskapen rörande interaktionerna och återkopplingsmekanismerna mellan ekosystem och omvärldsfaktorer, i synnerhet klimatet. Vi har ett brett angreppsätt och gruppernas arbetsmetoder varierar. Vi använder oss av bland annat fältmätningar, ekosystemmodellering, fjärranalys samt spatial analys. Forskningen bedrivs inom följande huvudområden: Akvatiskt biogeokemi Biogeofysik och klimatologi Biogeokemi Ekosystemekologi Fjärranalys och jordobservation Geografisk informationsvetenskap Naturresurser och ekosystemtjänster i Antropocen Reaktiva Spårämnesgaser Mark-, vatten- och atmosfärsprocesser.

Senaste forskningsoutput

Kuhn, M., Lundin, E. J., Giesler, R., Margareta Johansson & Karlsson, J., 2018 dec 1, I : Scientific Reports. 8, 1, 9535

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Roberts, N., Fyfe, R. M., Woodbridge, J., Gaillard, M. J., Davis, B. A. S., Kaplan, J. O., Marquer, L., Mazier, F., A. B. Nielsen, Sugita, S., Trondman, A. K. & Leydet, M., 2018 dec 1, I : Scientific Reports. 8, 1, 716

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Hamilton, D. S., Hantson, S., Scott, C. E., Kaplan, J. O., Pringle, K. J., L. P. Nieradzik, Rap, A., Folberth, G. A., Spracklen, D. V. & Carslaw, K. S., 2018 dec 1, I : Nature Communications. 9, 1, 3182

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1713)