Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Organisation: institution

Beskrivning

I Lund är forskningen starkt inriktad mot ämnesövergripande studier av miljö- och klimatförändringar både i det lokala och globala perspektivet. En ökad förståelse av människans roll i förändringsprocessen eftersträvas. Följande tre huvudområden kan urskiljas:[BR]-Satellitbaserad fjärranalys och geografisk informationsbehandling (GIS) för övervakning respektive analys av markförstöring, miljö- och naturresursförändringar. [BR]-Klimatologi, särskilt klimatförändringar och lokalklimatologi. [BR]-Geomorfologi med särskild inriktning mot erosionsprocesser och periglaciala miljöer.

Forskning

Forskningen vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES) är inriktad på studier av hur klimat- och miljöförändringar påverkar funktionen och sammansättningen av terrestra och akvatiska ekosystem samt hur dessa förändringar i sin tur återverkar på klimat och miljö. Inom institutionen samverkar ett antal forskargrupper, som alla strävar mot ett gemensamt övergripande mål – att fördjupa kunskapen rörande interaktionerna och återkopplingsmekanismerna mellan ekosystem och omvärldsfaktorer, i synnerhet klimatet. Vi har ett brett angreppsätt och gruppernas arbetsmetoder varierar. Vi använder oss av bland annat fältmätningar, ekosystemmodellering, fjärranalys samt spatial analys. Forskningen bedrivs inom följande huvudområden: Akvatiskt biogeokemi Biogeofysik och klimatologi Biogeokemi Ekosystemekologi Fjärranalys och jordobservation Geografisk informationsvetenskap Naturresurser och ekosystemtjänster i Antropocen Reaktiva Spårämnesgaser Mark-, vatten- och atmosfärsprocesser.

Senaste forskningsoutput

Koppel, K., Zalite, K., Voormansik, K. & Jagdhuber, T. 2017 nov 17 I : International Journal of Remote Sensing. 38, 22, s. 6298-6318 21 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anna Maria Jönsson & Fredrik Lagergren 2017 okt 15 I : Agricultural and Forest Meteorology. 244-245, s. 122-135 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nielsen, A. B. , Jönsson, A. M. , Smith, B. , Olofsson, J. & 21 andra Marquer, L., Gaillard, M-J., Sugita, S., Poska, A., Trondman, A-K., Mazier, F., Fyfe, R. M., Kaplan, J. O., Alenius, T., Birks, H. J. B., Bjune, A. E., Christiansen, J., Dodson, J., Edwards, K. J., Giesecke, T., Herzschuh, U., Kangur, M., Koff, T., Latałowa, M., Lechterbeck, J. & Seppä, H. 2017 sep 1 I : Quaternary Science Reviews. 171, s. 20-37 18 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1531)