Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Organisation: institution

Beskrivning

I Lund är forskningen starkt inriktad mot ämnesövergripande studier av miljö- och klimatförändringar både i det lokala och globala perspektivet. En ökad förståelse av människans roll i förändringsprocessen eftersträvas. Följande tre huvudområden kan urskiljas:[BR]-Satellitbaserad fjärranalys och geografisk informationsbehandling (GIS) för övervakning respektive analys av markförstöring, miljö- och naturresursförändringar. [BR]-Klimatologi, särskilt klimatförändringar och lokalklimatologi. [BR]-Geomorfologi med särskild inriktning mot erosionsprocesser och periglaciala miljöer.

Forskning

Forskningen vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES)är inriktad på studier av hur klimat- och miljöförändringar påverkar funktionen och sammansättningen av terrestra och akvatiska ekosystem samt hur dessa förändringar i sin tur återverkar på klimat och miljö. Inom institutionen samverkar ett antal forskargrupper, som alla strävar mot ett gemensamt övergripande mål – att fördjupa kunskapen rörande interaktionerna och återkopplingsmekanismerna mellan ekosystem och omvärldsfaktorer, i synnerhet klimatet. Vi har ett brett angreppsätt och gruppernas arbetsmetoder varierar. Vi använder oss av bland annat fältmätningar, ekosystemmodellering, fjärranalys samt spatial analys. Forskningen bedrivs inom följande huvudområden:Akvatiskt biogeokemiBiogeofysik och klimatologiBiogeokemiEkosystemekologiFjärranalys och jordobservationGeografisk informationsvetenskapNaturresurser och ekosystemtjänster i AntropocenReaktiva SpårämnesgaserMark-, vatten- och atmosfärsprocesser.

Senaste forskningsoutput

Anna Maria Jönsson & Fredrik Lagergren 2017 okt 15 I : Agricultural and Forest Meteorology. 244-245, s. 122-135 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fredrik Lagergren & Anna Maria Jönsson 2017 aug 1 I : Ecosystem Services. 26, s. 209-224 16 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Schmidt, N. M., Torben R. Christensen & Roslin, T. 2017 jul 5 I : Earth´s Future.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1519)