Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Organisation: institution

Beskrivning

I Lund är forskningen starkt inriktad mot ämnesövergripande studier av miljö- och klimatförändringar både i det lokala och globala perspektivet. En ökad förståelse av människans roll i förändringsprocessen eftersträvas. Följande tre huvudområden kan urskiljas:[BR]-Satellitbaserad fjärranalys och geografisk informationsbehandling (GIS) för övervakning respektive analys av markförstöring, miljö- och naturresursförändringar. [BR]-Klimatologi, särskilt klimatförändringar och lokalklimatologi. [BR]-Geomorfologi med särskild inriktning mot erosionsprocesser och periglaciala miljöer.

Forskning

Forskningen vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES)är inriktad på studier av hur klimat- och miljöförändringar påverkar funktionen och sammansättningen av terrestra och akvatiska ekosystem samt hur dessa förändringar i sin tur återverkar på klimat och miljö. Inom institutionen samverkar ett antal forskargrupper, som alla strävar mot ett gemensamt övergripande mål – att fördjupa kunskapen rörande interaktionerna och återkopplingsmekanismerna mellan ekosystem och omvärldsfaktorer, i synnerhet klimatet. Vi har ett brett angreppsätt och gruppernas arbetsmetoder varierar. Vi använder oss av bland annat fältmätningar, ekosystemmodellering, fjärranalys samt spatial analys. Forskningen bedrivs inom följande huvudområden:Akvatiskt biogeokemiBiogeofysik och klimatologiBiogeokemiEkosystemekologiFjärranalys och jordobservationGeografisk informationsvetenskapNaturresurser och ekosystemtjänster i AntropocenReaktiva SpårämnesgaserMark-, vatten- och atmosfärsprocesser.

Senaste forskningsoutput

Balathandayuthabani Panneer Selvam, Lapierre, J-F., Guillemette, F., Voigt, C., Lamprecht, . R. E., Biasi, . C., Torben Christensen, Martikainen, P. J. & Martin Berggren 2017 apr 5 I : Scientific Reports. 7, 45811

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Finn Hedefalk, Luciana Quaranta & Tommy Bengtsson 2017 apr 4 I : Demographic Research. 36, s. 1039-1080 42 s., 36

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1491)