Högskolepedagogisk utveckling, AHU

Organisation: avdelning

Beskrivning

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) ingår i Institutionen för utbildningsvetenskap. AHU ersätter från 2016 CED (Centre for Educational Development). AHU:s huvuduppgift är att bedriva högskolepedagogisk utveckling i form av praxisnära utvecklingsarbete, högskolepedagogisk utbildning för lärare och doktorander samt forskning inom området. AHU har ett särskilt uppdrag att stödja utveckling av e-lärande och ansvarar för visst systemstöd (Luvit och LuPlay). Avdelningen samarbetar med fakulteterna och övriga pedagogiska utvecklingsenheter vid universitetet (M: MedCUL, LTH: Genombrottet och N: Plus). AHU erbjuder expertis inom området dokumentering och bedömning av pedagogiska meriter samt medverkar i utveckling av pedagogiska karriärvägar. Därutöver bidrar AHU till nationellt och internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte avseende högskolepedagogisk utbildning och utveckling.

Senaste forskningsoutput

Eva Brodin, Silander, C., Lindberg, L., Frick, B. L. & McKenna, S. 2018

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Eva Brodin & Frick, B. L. 2018 Developing research writing: A handbook for supervisors and advisors. Carter, S. & Laurs, D. (red.). Abingdon, Oxfordshire: Routledge, s. 210-218 9 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (329)