Högskolepedagogisk utveckling, AHU

Organisation: avdelning

Beskrivning

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) ingår i Institutionen för utbildningsvetenskap. AHU ersätter från 2016 CED (Centre for Educational Development). AHU:s huvuduppgift är att bedriva högskolepedagogisk utveckling i form av praxisnära utvecklingsarbete, högskolepedagogisk utbildning för lärare och doktorander samt forskning inom området. AHU har ett särskilt uppdrag att stödja utveckling av e-lärande och ansvarar för visst systemstöd (Luvit och LuPlay). Avdelningen samarbetar med fakulteterna och övriga pedagogiska utvecklingsenheter vid universitetet (M: MedCUL, LTH: Genombrottet och N: Plus). AHU erbjuder expertis inom området dokumentering och bedömning av pedagogiska meriter samt medverkar i utveckling av pedagogiska karriärvägar. Därutöver bidrar AHU till nationellt och internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte avseende högskolepedagogisk utbildning och utveckling.

Senaste forskningsoutput

Åsa Lindberg-Sand, Geertsema, J. & Maria Larsson, 2018 okt 26 1 s.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Moore, J., Katarina Mårtensson, Torgny Roxå, Little, D., Felten, P., Sutherland, K., Green, D. & Marquis, B., 2018 okt 26

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (351)