Avdelningen för ABM

Organisation: avdelning

Forskning

Vid Avdelningen för ABM finns tre näraliggande forskningsämnen: Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap samt Museologi. De tre ämnena samverkar inom forskargruppen ”Informationspraktiker: Kommunikation, Kultur och Samhälle”. Ämnena har en kulturvetenskaplig prägel och forskningen har två huvudsakliga spår: Praktiker: Forskning om sociala och kulturella praktiker i relation till information, kultur och dokument. Här är fokus på människors handlande i vardagliga situationer på eller vid sidan om arbetet eller utbildningen. Det kan exempelvis handla om källkritik, arbete med forskningsdata eller kulturarvsbruk. Institutioner: Forskning om institutioner – företrädesvis (men inte uteslutande) arkiv, bibliotek och museer – som förmedlar och i vissa fall producerar information. Denna forskning knyter an till en kultur- och informationspolitisk tradition. Avdelningen har forskarutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap.

Senaste forskningsoutput

Hanna Carlsson & Johanna Rivano Eckerdal 2018 maj 1 Bibliotekarier i teori och praktik: utbildningsperspektiv på en unik profession. Hansson, J. & Wisselgren, P. (red.). BTJ Förlag

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Lundberg, A. & Lisa Dahlquist 2018 feb 1 I : Journal of Human Rights Practice. 10, 1, s. 142-158 17 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (374)