Avdelningen för ABM

Organisation: avdelning

Forskning

Vid Avdelningen för ABM finns tre näraliggande forskningsämnen: Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap samt Museologi. De tre ämnena samverkar inom forskargruppen ”Informationspraktiker: Kommunikation, Kultur och Samhälle”. Ämnena har en kulturvetenskaplig prägel och forskningen har två huvudsakliga spår: Praktiker: Forskning om sociala och kulturella praktiker i relation till information, kultur och dokument. Här är fokus på människors handlande i vardagliga situationer på eller vid sidan om arbetet eller utbildningen. Det kan exempelvis handla om källkritik, arbete med forskningsdata eller kulturarvsbruk. Institutioner: Forskning om institutioner – företrädesvis (men inte uteslutande) arkiv, bibliotek och museer – som förmedlar och i vissa fall producerar information. Denna forskning knyter an till en kultur- och informationspolitisk tradition. Avdelningen har forskarutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap.

Senaste forskningsoutput

Hanna Carlsson & Olof Sundin 2018 I : Education comparée.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lindsköld, L. 2018 I : Online Information Review.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Björn Magnusson Staaf 2018 Jag tänker. Och jag är ändå inte alldeles säker på att jag finns till: Att spegla sig i Lars Gustafssons mikroskopiska värld: En fragmentarisk essäbok. Arvidson, M. (red.). Malmö: Universus Academic Press, s. 181-188

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

Visa alla (362)