Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

Organisation: avdelning

Forskning

Forskning i ämnet Konsthistoria och visuella studier sysslar med bilder och visualitet, byggnader och hela bebyggelsemiljöer samt design. Även skapandet, spridningen och upplevelsen av konst (motsv.) studeras. Ämnet ger förutom teoretiska kunskaper träning i att levandegöra de visuella objekten för andra människor. Bland specialområden som ägnas särskild uppmärksamhet kan nämnas: Kulturlandskapets och stadens byggnader och miljöer; Konstområdet Skåne under medeltiden; Medeltida bokilluminationer i svenska arkiv och bibliotek; Det svenska 1700-talet; Monument och monumentpolitik under 1800-talet; Konstakademiernas anatomiundervisning; Design och designteori i Sverige 1950-2000; Bildtolkningens teori och tillämpning; Dagens aktuella konst och bildkonstens nya medier (performance, fotografi, video, datorbild m m); Kroppen och kroppsrörelsen i nutida konst; Relationerna mellan massbild och konstbild; Svensk konstkritik från 1950 till idag; Bildbegreppets användningar i vetenskapen.

Senaste forskningsoutput

Moa Petersén 2017 aug 15 Politiska projekt, osäkra kulturarv: Kampanjer och förhandlingar i det sena 1900-talets Sverige och Europa. Jönsson, L-E. (red.). Lund University, s. 57-80 (Lund Studies in Arts and Cultural Sciences; vol. 14)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Ludwig Qvarnström 2017 jul 19 I : Konsthistorisk Tidskrift. 4 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Lindberg, A. L. 2017 jul 6 Early Professional Women in Northern Europe, c. 1650-1850. Routledge/ Taylor and Francis Group, s. 91-114 24 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (464)