Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

Organisation: avdelning

Forskning

Forskning i ämnet Konsthistoria och visuella studier sysslar med bilder och visualitet, byggnader och hela bebyggelsemiljöer samt design. Även skapandet, spridningen och upplevelsen av konst (motsv.) studeras. Ämnet ger förutom teoretiska kunskaper träning i att levandegöra de visuella objekten för andra människor. Bland specialområden som ägnas särskild uppmärksamhet kan nämnas: Kulturlandskapets och stadens byggnader och miljöer; Konstområdet Skåne under medeltiden; Medeltida bokilluminationer i svenska arkiv och bibliotek; Det svenska 1700-talet; Monument och monumentpolitik under 1800-talet; Konstakademiernas anatomiundervisning; Design och designteori i Sverige 1950-2000; Bildtolkningens teori och tillämpning; Dagens aktuella konst och bildkonstens nya medier (performance, fotografi, video, datorbild m m); Kroppen och kroppsrörelsen i nutida konst; Relationerna mellan massbild och konstbild; Svensk konstkritik från 1950 till idag; Bildbegreppets användningar i vetenskapen.

Senaste forskningsoutput

Peter Bengtsen 2017 dec I : Street Art & Urban Creativity Scientific Journal. 3, 1, s. 104-105

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Peter Bengtsen & Ellen Suneson 2017 nov 23 Interpreting the brain in society. Cultural reflections on neuroscientific practices. Hansson, K. & Idvall, M. (red.). Arkiv förlag, s. 29-47 (The Pandora Series)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Ross, J. I., Peter Bengtsen, Lennon, J. F., Phillips, S. & Wilson, J. Z. 2017 okt I : Social Science Journal. 54, 4, s. 411-419

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (470)