Avdelningen för bokhistoria

Organisation: avdelning

Forskning

Bokhistorisk forskning kretsar kring boken och andra dokumenttyper som fysiska föremål och kring samspelet mellan individen, samhället och den grafiska kommunikationen i såväl äldre som modern tid. Tryckkulturens materiella och sociala historia, de grafiska teknikernas funktion och betydelse i empiriskt och historiskt såväl som teoretiskt hänseende samt bokens, bildens och typografins funktioner och villkor i skilda tider utgör centrala områden inom avdelningens forskning. Särskild aktualitet har för närvarande forskning kring sambanden mellan typografi och politik i det kommunistiska Rumänien; Cavefors förlags historia; klädsömnadsmönstrets historia och funktion i tryckkulturen under 1800–1900-talen; böckers förmåga att göra politik samt södra Sveriges tidiga tryckhistoria med särskild hänsyn till typografi och frågor kring lokal tryckkultur. Avdelningen har forskarutbildning i bokhistoria.

Senaste forskningsoutput

Ragni Svensson, 2018 mar 16, 1 red. Lund: Ellerströms förlag.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Per Stobaeus, 2018, I : Signum: Katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle. 2018, 5, s. 44–46

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Per Stobaeus, 2018, Nordens historiker: En vänbok till Harald Gustafsson. Bodensten, E., Brilkman, K., Larsson Heidenblad, D. & Sanders, H. (red.). s. 189-202 (Studia historica Lundensia; vol. 28)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (144)