Avdelningen för bokhistoria

Organisation: avdelning

Forskning

Bokhistorisk forskning kretsar kring boken och andra dokumenttyper som fysiska föremål och kring samspelet mellan individen, samhället och den grafiska kommunikationen i såväl äldre som modern tid. Tryckkulturens materiella och sociala historia, de grafiska teknikernas funktion och betydelse i empiriskt och historiskt såväl som teoretiskt hänseende samt bokens, bildens och typografins funktioner och villkor i skilda tider utgör centrala områden inom avdelningens forskning. Särskild aktualitet har för närvarande forskning kring sambanden mellan typografi och politik i det kommunistiska Rumänien; Cavefors förlags historia; klädsömnadsmönstrets historia och funktion i tryckkulturen under 1800–1900-talen; böckers förmåga att göra politik samt södra Sveriges tidiga tryckhistoria med särskild hänsyn till typografi och frågor kring lokal tryckkultur. Avdelningen har forskarutbildning i bokhistoria.

Senaste forskningsoutput

Jonas Nordin, 2018 nov 12, Opinionsfrihet och religion. Lindberg, B. (red.). Stockholm: Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien, Vol. 98, s. 11-27 (Konferenser)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Gunnel Hedberg, 2018 nov 1, 1 red. Lund: Egenutgivning. 629 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Kristina Lundblad, 2018 aug 18, Aftonbladet

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (148)