Avdelningen för Byggnadsfysik

Organisation: avdelning

Forskning

Värme-, luft- och fukttransport i material och byggnadsdelar. Ut-veckling av beräkningsmodeller och PC-program. Utformning av byggnads-delar och byggnader särskilt med hänsyn till byggnadsfysikaliska krav. Fuktdimensionering. Hushållning av energi och naturresurser. Inne-klimat och sunda hus. Laboratorieexperiment och fullskaleförsök.

Senaste forskningsoutput

Woodman, N., Loveridge, F. A., Saqib Javed & Johan Claesson, 2019 jan 1, Energy Geotechnics. 217729 red. Springer, s. 3-10 8 s. (Springer Series in Geomechanics and Geoengineering)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Melin, C. B., Hagentoft, C. E., Holl, K., Vahid M. Nik & Kilian, R., 2018 okt 15, I : Geosciences (Switzerland). 8, 10, 378

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (238)