Avdelningen för Byggnadsfysik

Organisation: avdelning

Forskning

Värme-, luft- och fukttransport i material och byggnadsdelar. Ut-veckling av beräkningsmodeller och PC-program. Utformning av byggnads-delar och byggnader särskilt med hänsyn till byggnadsfysikaliska krav. Fuktdimensionering. Hushållning av energi och naturresurser. Inne-klimat och sunda hus. Laboratorieexperiment och fullskaleförsök.

Senaste forskningsoutput

Mauree, D., Coccolo, S., Perera, A. T. D., Vahid Nik, Scartezzini, J. L. & Naboni, E. 2018 apr 10 I : Sustainability (Switzerland). 10, 4, 1134

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Femenías, P., Kristina Mjörnell & Thuvander, L. 2018 jan 3 I : Journal of Cleaner Production.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (227)