Avdelningen för digitala kulturer

Organisation: avdelning

Forskning

Forskningen som bedrivs vid avdelningen utforskar kulturella perspektiv på samhällets digitala utveckling. Projekten och forskningsinitiativen avspeglar den bredd och det djup som den tvärvetenskapliga miljön vid avdelningen erbjuder. Forskningen bedrivs utifrån olika metoder och teorier, och med inriktning på såväl samtida, historiska som möjliga framtida företeelser. Forskningen vid avdelningen samlas inom forskningsnoden Digitala kulturer. Noden fungerar som en katalysator för att främja inom- och utomdisciplinära samarbeten och forskningsprojekt genom diskussion, seminarier, och workshops. Flera pågående projekt med anknytning till avdelningen och noden involverar flera institutioner och externa forskare.

Senaste forskningsoutput

Sara Kärrholm 2018 jun 1 War Remains: Mediations of Suffering and Death in the Era of the World Wars. Cronqvist, M. & Sturfelt, L. (red.). Lund: Nordic Academic Press, s. 157–188

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Hanna Carlsson & Johanna Rivano Eckerdal 2018 maj 1 Bibliotekarier i teori och praktik: utbildningsperspektiv på en unik profession. Hansson, J. & Wisselgren, P. (red.). BTJ Förlag

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Robert Willim 2018 mar 26

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (103)