Avdelningen för digitala kulturer

Organisation: avdelning

Forskning

Forskningen som bedrivs vid avdelningen utforskar kulturella perspektiv på samhällets digitala utveckling. Projekten och forskningsinitiativen avspeglar den bredd och det djup som den tvärvetenskapliga miljön vid avdelningen erbjuder. Forskningen bedrivs utifrån olika metoder och teorier, och med inriktning på såväl samtida, historiska som möjliga framtida företeelser. Forskningen vid avdelningen samlas inom forskningsnoden Digitala kulturer. Noden fungerar som en katalysator för att främja inom- och utomdisciplinära samarbeten och forskningsprojekt genom diskussion, seminarier, och workshops. Flera pågående projekt med anknytning till avdelningen och noden involverar flera institutioner och externa forskare.

Senaste forskningsoutput

Moa Petersén, 2018 aug 1, Postphenomenological Methodologies: New Ways in Mediating Techno-Human Relationships. Aagard, J., Kyrre Berg Friis, J., Sorenson, J., Tafdrup, O. & Hasse, C. (red.). London: Lexington Books, s. 65-81 (Postphenomenology and the Philosophy of Technology)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Moa Petersén, 2018 jul 1, Swedish Art History: A Selection of Introductory Texts. Qvarnström, L. (red.). Lund Studies in Arts and Cultural Sciences, s. 379-387 (Lund Studies in Arts and Cultural Sciences; vol. 18)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (106)