Avdelningen för etnologi

Organisation: avdelning

Beskrivning

Avdelningen består av etnologi (se ämnesbeskrivning nedan)

Forskning

Tyngdpunkten i institutionens forskning ligger på ett par olika fält: nationell identitet, etnicitet och kulturmötesfrågor, analyser av kön, sexualitet och familj i ett historiskt och jämförande perspektiv, undersökningar av arbetsliv och arbetsplatskulturer samt ett studium av lokal identitet i landsbygds- och stadsmiljöer. Andra projektområden berör kropp, hälsa och sjukvård, skola, kriminalvård och socialt arbete - ur ett kulturellt perspektiv.

Senaste forskningsoutput

Lars-Eric Jönsson 2017 jul 1 Helsingborgs Dagblad

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Karin Gustavsson 2017 maj 1 Tiden. Salomon, K. (red.). Göteborg: Makadam förlag, s. 67-80 13 s. (Symposier på Krapperups borg ; nr. 10)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitel samlingsverk

David Wästerfors & Kristofer Hansson 2017 apr 10 I : Journal of Youth Studies. s. 1-18 18 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1228)