Avdelningen för arbets- och miljömedicin

Organisation: avdelning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Nyckelord

  • Arbets- & miljömedicin

Forskning

Forskning kring arbetsmiljöbetingad ohälsa. Härvid utnyttjas kombinationen av medicinsk, epidemiologisk och teknisk-analytisk kompetens (i synnerhet kemi). Särskilt intresse ägnas allergier samt effekter på luftvägar (spec allergier) genetiskt material (mutationer och cancer) och reproduktion. Vad gäller agens, studeras speciellt tunga metaller (bly, kvicksilver, kadmium etc), persistenta organiska ämnen (dioxiner, PCB, etc) samt "plastkemikalier". Även samband mellan fysisk belastning och muskuloskeletal sjukdom studeras.

Senaste forskningsoutput

Hanna E. Landberg, Westberg, H. & Håkan Tinnerberg 2018 nov 1 I : Safety Science. 109, s. 412-420 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Julia M. Broström, Ghalali, A., Zheng, H., Högberg, J., Stenius, U., Littorin, M., Håkan Tinnerberg & Karin Broberg 2018 sep 15 I : Toxicology and Applied Pharmacology. 355, s. 43-51 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Locks, F., Hansson, G. Å., Nogueira, H. C., Henrik Enquist, Holtermann, A. & Oliveira, A. B. 2018 sep 1 I : International Journal of Industrial Ergonomics. 67, s. 41-52 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1622)