Avdelningen för arbets- och miljömedicin

Organisation: avdelning

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Nyckelord

  • Arbets- & miljömedicin

Forskning

Forskning kring arbetsmiljöbetingad ohälsa. Härvid utnyttjas kombinationen av medicinsk, epidemiologisk och teknisk-analytisk kompetens (i synnerhet kemi). Särskilt intresse ägnas allergier samt effekter på luftvägar (spec allergier) genetiskt material (mutationer och cancer) och reproduktion. Vad gäller agens, studeras speciellt tunga metaller (bly, kvicksilver, kadmium etc), persistenta organiska ämnen (dioxiner, PCB, etc) samt "plastkemikalier". Även samband mellan fysisk belastning och muskuloskeletal sjukdom studeras.

Senaste forskningsoutput

Jakobsen, M. D., Sundstrup, E., Brandt, M., Roger Persson & Andersen, L. L. 2018 jul 1 I : Applied Ergonomics. 70, s. 127-133 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Karin Wahlberg, Love, T. M., Daniela Pineda, Karin Engström, Watson, G. E., Thurston, S. W., Yeates, A. J., Mulhern, M. S., McSorley, E. M., Strain, J. J., Smith, T. H., Davidson, P. W., Shamlaye, C. F., Myers, G. J., Rand, M. D., van Wijngaarden, E. & Karin Broberg 2018 jun 1 I : Environment International. 115, s. 142-149 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bo Strandberg, Julander, A., Sjöström, M., Lewné, M., Hatice, K. A. & Bigert, C. 2018 maj 1 I : Chemosphere. 198, s. 274-280 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1594)