Avdelningen för arbets- och miljömedicin

Organisation: avdelning

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Nyckelord

  • Arbets- & miljömedicin

Forskning

Forskning kring arbetsmiljöbetingad ohälsa. Härvid utnyttjas kombinationen av medicinsk, epidemiologisk och teknisk-analytisk kompetens (i synnerhet kemi). Särskilt intresse ägnas allergier samt effekter på luftvägar (spec allergier) genetiskt material (mutationer och cancer) och reproduktion. Vad gäller agens, studeras speciellt tunga metaller (bly, kvicksilver, kadmium etc), persistenta organiska ämnen (dioxiner, PCB, etc) samt "plastkemikalier". Även samband mellan fysisk belastning och muskuloskeletal sjukdom studeras.

Senaste forskningsoutput

Pablo Salmón, Emilie Stroh, Herrera-Dueñas, A., Maria von Post & Caroline Isaksson 2018 maj 1 I : Science of the Total Environment. 622-623, s. 635-643 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Gustafsson, Å., Annette M. Krais, Gorzsás, A., Lundh, T. & Gerde, P. 2018 feb 1 I : Environmental Research. 161, s. 284-290 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Quintana-Belmares, R. O., Annette M. Krais, Esfahani, B. K., Rosas-Pérez, I., Mucs, D., López-Marure, R., Bergman, Å. & Alfaro-Moreno, E. 2018 feb 1 I : Environmental Research. 161, s. 439-445 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1567)