Avdelningen för arbets- och miljömedicin

Organisation: avdelning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Nyckelord

  • Arbets- & miljömedicin

Forskning

Forskning kring arbetsmiljöbetingad ohälsa. Härvid utnyttjas kombinationen av medicinsk, epidemiologisk och teknisk-analytisk kompetens (i synnerhet kemi). Särskilt intresse ägnas allergier samt effekter på luftvägar (spec allergier) genetiskt material (mutationer och cancer) och reproduktion. Vad gäller agens, studeras speciellt tunga metaller (bly, kvicksilver, kadmium etc), persistenta organiska ämnen (dioxiner, PCB, etc) samt "plastkemikalier". Även samband mellan fysisk belastning och muskuloskeletal sjukdom studeras.

Senaste forskningsoutput

Locks, F., Hansson, G. Å., Nogueira, H. C., Henrik Enquist, Holtermann, A. & Oliveira, A. B. 2018 sep 1 I : International Journal of Industrial Ergonomics. 67, s. 41-52 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ebba Malmqvist, Lisberg Jensen, E., Westerberg, K., Emilie Stroh, Ralf Rittner, Gustafsson, S., Spanne, M., Nilsson, H. & Anna Oudin 2018 sep 1 I : Environment International. 118, s. 78-85 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sabra, S., Ebba Malmqvist, Almeida, L., Gratacos, E. & Gomez Roig, M. D. 2018 aug 1 I : Alcohol. 70, s. 43-49 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1609)