Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

Organisation: avdelning

Forskning

Förlags- och bokmarknadskunskap är ett forskningsämne inriktat mot alla aspekter av bokens samhälle: Förlag, bokmarknad, försäljningssystem, digitalisering av böcker, läsning, litteraturens plats i samhället, sociala, ekonomiska och praktiska aspekter av böcker och litteratur. Inom avdelningen har vi under senare år forskat om bästsäljare, litteraturens värden, barnkulturens värden på 1970-talet, bokhandel och bokförsäljning, litterära celebriteter, den svenska bokmarknadens gyllene år 1945–1970 och kriminallitteratur på en rad olika sätt, utifrån det senaste decenniets deckarvåg. Pågående och planerade forskningsprojekt behandlar bland annat handeln med böcker historiskt och hur digitaliseringen påverkar spridningen, Gérard Genettes paratext-begrepp och hur det kan brukas, kriminallitteraturen som kulturekonomiskt fält, litterär turism och den internationella bokmarknadens utveckling.

Senaste forskningsoutput

Sara Kärrholm, 2018 jun 1, War Remains: Mediations of Suffering and Death in the Era of the World Wars. Cronqvist, M. & Sturfelt, L. (red.). Lund: Nordic Academic Press, s. 157–188

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Sara Kärrholm, 2018 mar 8, Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon. Göteborg: Göteborgs universitet, (Svenskt kvinnobiografiskt lexikon)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

Sara Kärrholm, 2018 mar 8, Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon. Göteborg: Göteborgs universitet, (Svenskt kvinnobiografiskt lexikon)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

Visa alla (60)