Avdelningen för Konstruktionsteknik

Organisation: avdelning

Forskning

Vid avdelningen bedrivs forskning inom följande huvudområden: Konstruktioners säkerhet och tillförlitlighet. Träkonstruktioner, speciellt inverkan av miljöbetingade påverkningar. Betongkonstruktioner, speciellt avseende tillförlitlighet samt spricktillväxt. Datorstöd och informationsteknologi i projektering och byggande.

Senaste forskningsoutput

Meyer-Veltrup, L., Brischke, C., Jonas Niklewski & Eva Frühwald Hansson 2018 jan 17 I : Wood Material Science and Engineering.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (322)