Avdelningen för translationell cancerforskning

Organisation: avdelning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Cell- och molekylärbiologi

Beskrivning

Translationell cancerforskning bildades 2013 som en del av Lunds universitets cancercenter (LUCC) på Medicon Village. TCR består av nio grupper som arbetar med olika frågeställningar och tumörtyper, men med ett gemensamt mål att utveckla nya behandlingsmetoder. Frågeställningarna bearbetas multidisciplinärt med hjälp av cellbiologi, bioinformatik, musmodeller, humana vävnadsarrayer och avancerade bildsystem för att utveckla nya diagnostiska och terapeutiska metoder som tar hänsyn till samspelet mellan de olika celltyper som en tumör är uppbyggd av, och de skillnader som finns i behandlingssvar mellan olika patienter.

Senaste forskningsoutput

Hyrenius-Wittsten, A. , Pilheden, M. , Sturesson, H. , Hansson, J. , Walsh, M. P. , Song, G. , Kazi, J. U. , Liu, J. , Ramakrishan, R. , Garcia-Ruiz, C. , Nance, S. , Gupta, P. , Zhang, J. , Rönnstrand, L. , Hultquist, A. , Downing, J. R. , Lindkvist-Petersson, K. , Paulsson, K. , Järås, M. , Gruber, T. A. & 2 andra Ma, J. & Anna K. Hagström-Andersson, 2018 dec 1, I : Nature Communications. 9, 1, 1770

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mohamed Jemaà, Yasmin Abassi, Kifagi, C., Fezai, M., Renée Daams, Lang, F. & Ramin Massoumi, 2018 dec 1, I : Scientific Reports. 8, 1, 11821

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Rupar, K., Sausan A. Moharram, Julhash U. Kazi & Lars Rönnstrand, 2018 dec 1, I : Scientific Reports. 8, 1, 6405

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (272)