Teknisk geologi

Organisation: avdelning

Forskning

Huvudområden: Ingenjörsgeologi, tillämpad geofysik, förundersökningsmetodik samt hydrogeologi och geotermisk energi. Tillämpad geofysik inom områdena seismoakustik, marin mätteknik, geoelektrik, seismik, loggingteknik och radarmätteknik. För- och fältundersökningsmetodik med avseende på geofysiska och geologiska metoders integration i geotekniska, bergmekaniska och hydrogeologiska problemställningar. Borrnings- och provtagningsmetodik med avseende på jord-, berg- och grundvattenundersökningar. Hydrogeologi med grundvattenhydraulik och modellering varvid särskild tonvikt läggs vid grundvattenresursernas sårbarhet samt vid strömnings- och transportprocesser i den mättade zonen.

Senaste forskningsoutput

Per-Ivar Olsson, 2018 nov 5, Department of Biomedical Engineering, Lund university. 167 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Andres Gonzales, 2018 sep 27, Lund, Sweden: Engineering Geology, Lund University.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Farisse Joao Chirindja, 2018 aug 29, Lund: Lund University. 49 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (257)