Teknisk geologi

Organisation: avdelning

Forskning

Huvudområden: Ingenjörsgeologi, tillämpad geofysik, förundersökningsmetodik samt hydrogeologi och geotermisk energi. Tillämpad geofysik inom områdena seismoakustik, marin mätteknik, geoelektrik, seismik, loggingteknik och radarmätteknik. För- och fältundersökningsmetodik med avseende på geofysiska och geologiska metoders integration i geotekniska, bergmekaniska och hydrogeologiska problemställningar. Borrnings- och provtagningsmetodik med avseende på jord-, berg- och grundvattenundersökningar. Hydrogeologi med grundvattenhydraulik och modellering varvid särskild tonvikt läggs vid grundvattenresursernas sårbarhet samt vid strömnings- och transportprocesser i den mättade zonen.

Senaste forskningsoutput

Wang, S., Kalscheuer, T., Bastani, M., Malehmir, A., Pedersen, L. B., Torleif Dahlin & Meqbel, N. 2018 apr 1 I : Geophysical Journal International. 213, 1, s. 511-533 23 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Power, C., Tsourlos, P., Ramasamy, M., Aristeidis Nivorlis & Mkandawire, M. 2018 mar 1 I : Journal of Applied Geophysics. 150, s. 40-51 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fröjd, P. 2018 feb 12 Department of Biomedical Engineering, Lund university. 142 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (237)