Teknisk geologi

Organisation: avdelning

Forskning

Huvudområden: Ingenjörsgeologi, tillämpad geofysik, förundersökningsmetodik samt hydrogeologi och geotermisk energi. Tillämpad geofysik inom områdena seismoakustik, marin mätteknik, geoelektrik, seismik, loggingteknik och radarmätteknik. För- och fältundersökningsmetodik med avseende på geofysiska och geologiska metoders integration i geotekniska, bergmekaniska och hydrogeologiska problemställningar. Borrnings- och provtagningsmetodik med avseende på jord-, berg- och grundvattenundersökningar. Hydrogeologi med grundvattenhydraulik och modellering varvid särskild tonvikt läggs vid grundvattenresursernas sårbarhet samt vid strömnings- och transportprocesser i den mättade zonen.

Senaste forskningsoutput

Per-Ivar Olsson, Peter Jonsson, Sara Johansson & Leif Johansson 2017 sep 3 23rd European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Near Surface Geoscience 2016. European Association of Geoscientists and Engineers, EAGE

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferenspaper i proceeding

Oskar Tofeldt 2017 sep 1 Department of Biomedical Engineering, Lund university. 144 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Kristofer Hellman, Mathias Ronczka, Günther, T., Wennermark, M., Rücker, C. & Torleif Dahlin 2017 aug 1 I : Journal of Applied Geophysics. 143, s. 169-181 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (222)