Teknisk geologi

Organisation: avdelning

Forskning

Huvudområden: Ingenjörsgeologi, tillämpad geofysik, förundersökningsmetodik samt hydrogeologi och geotermisk energi. Tillämpad geofysik inom områdena seismoakustik, marin mätteknik, geoelektrik, seismik, loggingteknik och radarmätteknik. För- och fältundersökningsmetodik med avseende på geofysiska och geologiska metoders integration i geotekniska, bergmekaniska och hydrogeologiska problemställningar. Borrnings- och provtagningsmetodik med avseende på jord-, berg- och grundvattenundersökningar. Hydrogeologi med grundvattenhydraulik och modellering varvid särskild tonvikt läggs vid grundvattenresursernas sårbarhet samt vid strömnings- och transportprocesser i den mättade zonen.

Senaste forskningsoutput

Amal Othman, Ibraheem, I. M., Ghazala, H., Mesbah, H. & Torleif Dahlin, 2019, I : Journal of African Earth Sciences. 150, s. 1-11 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Peter Persson, Marr, S., Klas Hjort, Rana, A. & Alfredo Mendoza, 2018 dec 6 4 s.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

Per-Ivar Olsson, 2018 nov 5, Department of Biomedical Engineering, Lund university. 167 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (266)