Teknisk geologi

Organisation: avdelning

Forskning

Huvudområden: Ingenjörsgeologi, tillämpad geofysik, förundersökningsmetodik samt hydrogeologi och geotermisk energi. Tillämpad geofysik inom områdena seismoakustik, marin mätteknik, geoelektrik, seismik, loggingteknik och radarmätteknik. För- och fältundersökningsmetodik med avseende på geofysiska och geologiska metoders integration i geotekniska, bergmekaniska och hydrogeologiska problemställningar. Borrnings- och provtagningsmetodik med avseende på jord-, berg- och grundvattenundersökningar. Hydrogeologi med grundvattenhydraulik och modellering varvid särskild tonvikt läggs vid grundvattenresursernas sårbarhet samt vid strömnings- och transportprocesser i den mättade zonen.

Senaste forskningsoutput

Kristofer Hellman, Mathias Ronczka, Günther, T., Wennermark, M., Rücker, C. & Torleif Dahlin 2017 aug 1 I : Journal of Applied Geophysics. 143, s. 169-181 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Per-Ivar Olsson, Torleif Dahlin, Sara Johansson, Matteo Rossi & Mathias Ronczka 2017 mar 13

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

Doughty, C., Tsang, C. F., Jan Erik Rosberg, Juhlin, C., Dobson, P. F. & Birkholzer, J. T. 2017 mar I : Hydrogeology Journal. 25, 2, s. 501-517 17 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (220)