Miljö- och energisystem

Organisation: avdelning

Forskning

Systeminriktade tvärvetenskapliga studier av energi- och miljöfrågor. Studierna fokuseras på (i) effektiv användning och omvandling av energi där hela energikedjan från naturresurs till energitjänst studeras, (ii) miljöeffekter vid utnyttjande av olika energiformer och förnybara resurser, (iii) analys av faktorer som befrämjar eller motverkar förändring av energisystemen, samt (iv) analys av åtgärdsstrategier för hantering och förebyggande av energisystemens problem med koppling till miljö, säkerhet och utveckling. Särskild vikt läggs vid identifiering och analys av långsiktiga utvecklingsalternativ utifrån såväl ett nationellt som ett globalt perspektiv. Forskningen innefattar bl.a. policyanalys och kvalificerad teknikvärdering (technology assessment) med analyser av tekniska, ekonomiska och institutionella sammanhang.

Senaste forskningsoutput

Max Åhman, Skjaerseth, J. B. & Eikeland, P. O. 2018 jun 1 I : Energy Policy. 117, s. 100-107 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Johanna Olofsson & Pål Börjesson 2018 mar 21 Lund, Sweden: Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet. 34 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Ellen Palm & Eva Svensson Myrin 2018 Lund University. Department of Environmental and Energy Systems Studies. 35 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (588)