Miljö- och energisystem

Organisation: avdelning

Forskning

Systeminriktade tvärvetenskapliga studier av energi- och miljöfrågor. Studierna fokuseras på (i) effektiv användning och omvandling av energi där hela energikedjan från naturresurs till energitjänst studeras, (ii) miljöeffekter vid utnyttjande av olika energiformer och förnybara resurser, (iii) analys av faktorer som befrämjar eller motverkar förändring av energisystemen, samt (iv) analys av åtgärdsstrategier för hantering och förebyggande av energisystemens problem med koppling till miljö, säkerhet och utveckling. Särskild vikt läggs vid identifiering och analys av långsiktiga utvecklingsalternativ utifrån såväl ett nationellt som ett globalt perspektiv. Forskningen innefattar bl.a. policyanalys och kvalificerad teknikvärdering (technology assessment) med analyser av tekniska, ekonomiska och institutionella sammanhang.

Senaste forskningsoutput

Oscar Svensson & Alexandra Nikoleris 2018 I : Research Policy. 47, 2, s. 462–473 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Hultén, J., Anders Wretstrand, Fredrik Pettersson, Malin Aldenius & Anund, A. 2018 K2-Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. 72 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Alexander Paulsson, Hrelja, R. & Jens Hylander 2017 dec 2 I : European Planning Studies. 25, 12, s. 2293-2308

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (583)