Miljö- och energisystem

Organisation: avdelning

Forskning

Systeminriktade tvärvetenskapliga studier av energi- och miljöfrågor. Studierna fokuseras på (i) effektiv användning och omvandling av energi där hela energikedjan från naturresurs till energitjänst studeras, (ii) miljöeffekter vid utnyttjande av olika energiformer och förnybara resurser, (iii) analys av faktorer som befrämjar eller motverkar förändring av energisystemen, samt (iv) analys av åtgärdsstrategier för hantering och förebyggande av energisystemens problem med koppling till miljö, säkerhet och utveckling. Särskild vikt läggs vid identifiering och analys av långsiktiga utvecklingsalternativ utifrån såväl ett nationellt som ett globalt perspektiv. Forskningen innefattar bl.a. policyanalys och kvalificerad teknikvärdering (technology assessment) med analyser av tekniska, ekonomiska och institutionella sammanhang.

Senaste forskningsoutput

Fredric Bauer, Karin Ericsson, Jacob Hasselbalch, Tobias Nielsen & Lars J Nilsson, 2018 nov, Lund: Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet. 26 s. (IMES/EEES report series; vol. 111)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Mikael Lantz, Prade, T., Ahlgren, S. & Lovisa Björnsson, 2018 okt 2, I : Energies. 11, 10, 2633

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Johanna Olofsson & Pål Börjesson, 2018 sep 20, I : Journal of Cleaner Production. 196, s. 997-1006 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (608)