Miljö- och energisystem

Organisation: avdelning

Forskning

Systeminriktade tvärvetenskapliga studier av energi- och miljöfrågor. Studierna fokuseras på (i) effektiv användning och omvandling av energi där hela energikedjan från naturresurs till energitjänst studeras, (ii) miljöeffekter vid utnyttjande av olika energiformer och förnybara resurser, (iii) analys av faktorer som befrämjar eller motverkar förändring av energisystemen, samt (iv) analys av åtgärdsstrategier för hantering och förebyggande av energisystemens problem med koppling till miljö, säkerhet och utveckling. Särskild vikt läggs vid identifiering och analys av långsiktiga utvecklingsalternativ utifrån såväl ett nationellt som ett globalt perspektiv. Forskningen innefattar bl.a. policyanalys och kvalificerad teknikvärdering (technology assessment) med analyser av tekniska, ekonomiska och institutionella sammanhang.

Senaste forskningsoutput

Wesseling, J., Stefan Lechtenböhmer, Max Åhman, Lars J Nilsson, Worrell, E. & L. Coenen 2017 nov 1 I : Renewable and Sustainable Energy Reviews. 79, November, s. 1303 - 1313 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Malin Aldenius & Jamil Khan 2017 okt 15 I : Journal of Cleaner Production. 164, s. 250-257 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ahlgren, S., Lovisa Björnsson, Prade, T. & Mikael Lantz 2017 okt Lund, Sweden: Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet. 16 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (571)