Miljö- och energisystem

Organisation: avdelning

Forskning

Systeminriktade tvärvetenskapliga studier av energi- och miljöfrågor. Studierna fokuseras på (i) effektiv användning och omvandling av energi där hela energikedjan från naturresurs till energitjänst studeras, (ii) miljöeffekter vid utnyttjande av olika energiformer och förnybara resurser, (iii) analys av faktorer som befrämjar eller motverkar förändring av energisystemen, samt (iv) analys av åtgärdsstrategier för hantering och förebyggande av energisystemens problem med koppling till miljö, säkerhet och utveckling. Särskild vikt läggs vid identifiering och analys av långsiktiga utvecklingsalternativ utifrån såväl ett nationellt som ett globalt perspektiv. Forskningen innefattar bl.a. policyanalys och kvalificerad teknikvärdering (technology assessment) med analyser av tekniska, ekonomiska och institutionella sammanhang.

Senaste forskningsoutput

Johanna Olofsson & Pål Börjesson, 2018 sep 20, I : Journal of Cleaner Production. 196, s. 997-1006 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Max Åhman, Olsson, O., Valentin Vogl, Nyqvist, B., Maltais, A., Lars J Nilsson, Hallding, K., Skåneberg, K. & Nilsson, M., 2018 sep 10, 109 red. Lund: Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet. 28 s. (EESS report 109)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Valentin Vogl, Max Åhman & Lars J Nilsson, 2018 aug 29, I : Journal of Cleaner Production. 203, s. 736-745 9 s., 203

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (603)