Ergonomi och aerosolteknologi

Organisation: avdelning

Forskning

EAT bedriver forskning inom fem områden: [BR][I]Aerosolteknologi [/I]omfattar studier av grundläggande egenskaper hos aerosoler, mätteknik, hälsorisker i olika miljöer, renrumsteknologi och produktionshygien, miljöteknik samt läkemedelstillämpningar[BR][I]Människa, teknik, organisation och riskhantering [/I]studerar metoder att identifiera och åtgärda systemsvagheter i organisation och teknik, utformning av säkra system, säkerhetskultur och säkerhetsledning[BR][I]Människa-tekniksystem[/I] beaktar i sin forskning såväl människans fysiska som kognitiva förmåga. Forskargruppen arbetar med utformning av interaktiva system och med datorsimuleringar och Virtual Reality[BR][I]Organisationsdesign och förändringsledarskap[/I] bedriver forskning om förändringsprocesser i arbetslivet, förändringsledarskap, visualisering av processer, lärande och strategisk affärsutveckling[BR][I]Termisk miljö [/I]innefattar forskning om effekter av den termiska miljön på människans hälsa, arbetsförmåga och välbefinnande och utveckling

Senaste forskningsoutput

Amitava Halder, Kalev Kuklane, Chuansi Gao, Miller, M., Delin, M., Norén, J. & Fridolf, K. 2017 aug 30 I : Applied Ergonomics. 66, s. 52-63 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Erik Ahlberg, John Falk, Axel Eriksson, Thomas Holst, Brune, W. H., Adam Kristensson, Pontus Roldin & Birgitta Svenningsson 2017 jul 1 I : Atmospheric Environment. 161, s. 210-220 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mukunthan, S., Kalev Kuklane, Huysmans, T. & de Bruyne, G. 2017 jun 15 Advances in Human Factors in Simulation and Modeling - Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Human Factors in Simulation and Modeling, 2017. Springer Verlag, Vol. 591, s. 517-527 11 s. (Advances in Intelligent Systems and Computing; vol. 591)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (1542)