Ergonomi och aerosolteknologi

Organisation: avdelning

Forskning

EAT bedriver forskning inom fem områden: [BR][I]Aerosolteknologi [/I]omfattar studier av grundläggande egenskaper hos aerosoler, mätteknik, hälsorisker i olika miljöer, renrumsteknologi och produktionshygien, miljöteknik samt läkemedelstillämpningar[BR][I]Människa, teknik, organisation och riskhantering [/I]studerar metoder att identifiera och åtgärda systemsvagheter i organisation och teknik, utformning av säkra system, säkerhetskultur och säkerhetsledning[BR][I]Människa-tekniksystem[/I] beaktar i sin forskning såväl människans fysiska som kognitiva förmåga. Forskargruppen arbetar med utformning av interaktiva system och med datorsimuleringar och Virtual Reality[BR][I]Organisationsdesign och förändringsledarskap[/I] bedriver forskning om förändringsprocesser i arbetslivet, förändringsledarskap, visualisering av processer, lärande och strategisk affärsutveckling[BR][I]Termisk miljö [/I]innefattar forskning om effekter av den termiska miljön på människans hälsa, arbetsförmåga och välbefinnande och utveckling

Senaste forskningsoutput

Kalev Kuklane & Chuansi Gao 2017 nov 11 I : Arbete och Hälsa. 51, 7, 69 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Santl-Temkiv, T., Amato, P., Gosewinkel Karlson, U., Thyrhaug, R., Charton, A., Chicot, B., Finster, K., Bratbak, G. & Jakob Löndahl 2017 okt 3 I : Environmental Science and Technology. 51, 19, s. 11224-11234 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Axel Eriksson, Wittbom, C., Pontus Roldin, Sporre, M., Emilie Öström, Patrik Nilsson, Johan Martinsson, Jenny Rissler, NORDIN, E. R. I. K., Birgitta Svenningsson, Joakim Pagels & Erik Swietlicki 2017 sep 28 I : Scientific Reports. 12364

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1555)