Ergonomi och aerosolteknologi

Organisation: avdelning

Forskning

EAT bedriver forskning inom fem områden: [BR][I]Aerosolteknologi [/I]omfattar studier av grundläggande egenskaper hos aerosoler, mätteknik, hälsorisker i olika miljöer, renrumsteknologi och produktionshygien, miljöteknik samt läkemedelstillämpningar[BR][I]Människa, teknik, organisation och riskhantering [/I]studerar metoder att identifiera och åtgärda systemsvagheter i organisation och teknik, utformning av säkra system, säkerhetskultur och säkerhetsledning[BR][I]Människa-tekniksystem[/I] beaktar i sin forskning såväl människans fysiska som kognitiva förmåga. Forskargruppen arbetar med utformning av interaktiva system och med datorsimuleringar och Virtual Reality[BR][I]Organisationsdesign och förändringsledarskap[/I] bedriver forskning om förändringsprocesser i arbetslivet, förändringsledarskap, visualisering av processer, lärande och strategisk affärsutveckling[BR][I]Termisk miljö [/I]innefattar forskning om effekter av den termiska miljön på människans hälsa, arbetsförmåga och välbefinnande och utveckling

Senaste forskningsoutput

Dall'Osto, M. , Beddows, D. C. S. , Asmi, A. , Poulain, L. , Hao, L. , Freney, E. , Allan, J. D. , Canagaratna, M. , Crippa, M. , Bianchi, F. , De Leeuw, G. , Eriksson, A. , Swietlicki, E. , Hansson, H. C. , Henzing, J. S. , Granier, C. , Zemankova, K. , Laj, P. , Onasch, T. , Prevot, A. & 9 andra Putaud, J. P., Sellegri, K., Vidal, M., Virtanen, A., Simo, R., Worsnop, D., O'Dowd, C., Kulmala, M. & Harrison, R. M. 2018 dec 1 I : Scientific Reports. 8, 1, 1482

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1601)