Medicinska fakulteten

Organisation: fakultet

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

Beskrivning

Medicinska fakulteten ska i nära samarbete med aktörer inom hälso- och sjukvården bidra till ökad kunskap för ett bättre liv genom utbildning, forskning och kunskapsförmedling av hög kvalitet och med hög relevans för människors hälsa. Här finns 1 800 anställda, 1200 forskarstuderande och 2 800 helårsstudenter på åtta utbildningsprogram på grundnivå samt mastersprogram och specialistutbildningar för sjuksköterskor på avancerad nivå.

Forskning

All vår forskning har samma mål: att bidra till ett bättre liv och en bättre hälsa. Medicinska fakultetens forskning kommer samhället till nytta genom bättre och effektivare hälso- och sjukvård som ser till hela människans behov och i förlängningen ger en bättre hälsa i hela samhället. Vår forskningen spänner över ett brett fält, från ren grundforskning till hälso- och vårdvetenskaplig forskning och klinisk, patientnära forskning. Vi är internationellt ledande inom flera områden. Det gäller exempelvis neurovetenskap, sjukdomar i närvsystemen, diabetes, kardiovaskulära sjukdomar, cancer, stamcellsbiologi, infektionssjukdomar, epidemiologi, hälsosamt åldrande samt bioimaging och masspektrometri. Vi drar nytta av den breda forskningskompetens som ?nns inom hela Lunds universitet. I många forskningsprojekt möts medicinare, biologer, ingenjörer, samhällsvetare, kemister, ekonomer, beteendevetare, etiker och humanister för att tillsammans lösa komplexa samhällsproblem.

Senaste forskningsoutput

Pablo Salmón, Emilie Stroh, Herrera-Dueñas, A., Maria von Post & Caroline Isaksson 2018 maj 1 I : Science of the Total Environment. 622-623, s. 635-643 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ertürk, G. & Rolf Lood 2018 apr 1 I : Sensors and Actuators, B: Chemical. 258, s. 535-543 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Trine A. Kristiansen, Stijn Vanhee & Joan Yuan 2018 apr 1 I : Current Opinion in Immunology. 51, s. 7-13 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Visa alla (46921)