Medicinska fakulteten

Organisation: fakultet

Beskrivning

Medicinska fakulteten ska i nära samarbete med aktörer inom hälso- och sjukvården bidra till ökad kunskap för ett bättre liv genom utbildning, forskning och kunskapsförmedling av hög kvalitet och med hög relevans för människors hälsa. Här finns 1 800 anställda, 1200 forskarstuderande och 2 800 helårsstudenter på åtta utbildningsprogram på grundnivå samt mastersprogram och specialistutbildningar för sjuksköterskor på avancerad nivå.

Forskning

All vår forskning har samma mål: att bidra till ett bättre liv och en bättre hälsa. Medicinska fakultetens forskning kommer samhället till nytta genom bättre och effektivare hälso- och sjukvård som ser till hela människans behov och i förlängningen ger en bättre hälsa i hela samhället. Vår forskningen spänner över ett brett fält, från ren grundforskning till hälso- och vårdvetenskaplig forskning och klinisk, patientnära forskning. Vi är internationellt ledande inom flera områden. Det gäller exempelvis neurovetenskap, sjukdomar i närvsystemen, diabetes, kardiovaskulära sjukdomar, cancer, stamcellsbiologi, infektionssjukdomar, epidemiologi, hälsosamt åldrande samt bioimaging och masspektrometri. Vi drar nytta av den breda forskningskompetens som ?nns inom hela Lunds universitet. I många forskningsprojekt möts medicinare, biologer, ingenjörer, samhällsvetare, kemister, ekonomer, beteendevetare, etiker och humanister för att tillsammans lösa komplexa samhällsproblem.

Senaste forskningsoutput

Axel Laurell & Klas Sjöberg 2017 apr 3 I : Scandinavian Journal of Gastroenterology. 52, 4, s. 477-485 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Ida Lovén 2017 apr 1 I : Social Science and Medicine. 178, s. 1-10 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Borgquist, S. & 42 andra Fortner, R. T., Hüsing, A., Kühn, T., Konar, M., Overvad, K., Tjønneland, A., Hansen, L., Boutron-Ruault, M-C., Severi, G., Fournier, A., Boeing, H., Trichopoulou, A., Benetou, V., Orfanos, P., Masala, G., Agnoli, C., Mattiello, A., Tumino, R., Sacerdote, C., Bueno-de-Mesquita, H. B., Peeters, P. H. M., Weiderpass, E., Gram, I. T., Gavrilyuk, O., Quirós, J. R., Maria Huerta, J., Ardanaz, E., Larrañaga, N., Lujan-Barroso, L., Sánchez-Cantalejo, E., Butt, S. T., Idahl, A., Lundin, E., Khaw, K. T., Allen, N. E., Rinaldi, S., Dossus, L., Gunter, M., Merritt, M. A., Tzoulaki, I., Riboli, E. & Kaaks, R. 2017 mar 15 I : International Journal of Cancer. 140, 6, s. 1317-1323 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (43737)