Historia

Organisation: avdelning

Forskning

Huvuduppmärksamheten ägnas åt följande områden: Internationell historia med fokus på samtida politiska och kulturella processer. Arbetarklassen och dess fackliga och politiska mobilisering, arbetarkultur, arbetsmiljöer och arbetsprocesser i det industrialiserade samhället. Sociala, kulturella, rättsliga och lokalpolitiska mönster och förändringar i det förindustriella bondesamhället. Kvinnors villkor och relationerna mellan könen ur social, politisk och kulturell synvinkel.

Senaste forskningsoutput

Dick Harrison 2017 nov 19 Svenska Dagbladet, SvD Kultur, s. 26

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Dick Harrison 2017 nov 12 Svenska Dagbladet, SvD Kultur, s. 27

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Dick Harrison 2017 nov 5 Svenska Dagbladet, SvD Kultur, s. 25 1 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (3402)