Historia

Organisation: avdelning

Forskning

Huvuduppmärksamheten ägnas åt följande områden: Internationell historia med fokus på samtida politiska och kulturella processer. Arbetarklassen och dess fackliga och politiska mobilisering, arbetarkultur, arbetsmiljöer och arbetsprocesser i det industrialiserade samhället. Sociala, kulturella, rättsliga och lokalpolitiska mönster och förändringar i det förindustriella bondesamhället. Kvinnors villkor och relationerna mellan könen ur social, politisk och kulturell synvinkel.

Senaste forskningsoutput

Lars Edgren, 2018 okt 12, Sydsvenska dagbladet, s. A3

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Björn Lundberg, 2018 okt 11, Dagens arena

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Dick Harrison, 2018 okt 7, Svenska Dagbladet, SvD Kultur, s. 25

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (3621)