Mänskliga rättigheter

Organisation: avdelning

Beskrivning

Mänskliga rättigheter har blivit ett dominerande språk politiskt, rättsligt och moraliskt, såväl i Sverige som i resten av världen. Internationellt utvecklingsarbete ska ha mänskliga rättigheter som grund. Den svenska skolan har som mål att ge kunskap om mänskliga rättigheter. Stora företag skriver in dem i sina etiska riktlinjer. Militära interventioner genomförs i deras namn. Mänskliga rättigheter är uppenbarligen ett fenomen att räkna med, men hur ska de förstås och vad kan de åstadkomma? Genom att integrera historiska, filosofiska och rättsliga perspektiv studerar och analyserar vi mänskliga rättigheter i all deras komplexitet. Hos oss kan du läsa ett treårigt kandidatprogram i mänskliga rättigheter. På programmet har du möjlighet att göra praktik och du kan läsa en termin utomlands. Vi erbjuder också en fristående grundkurs.

Forskning

Mänskliga rättigheter är en flervetenskaplig forskningsmiljö med huvudsakligen historisk, filosofisk, religionsvetenskaplig och folkrättslig inriktning. Tongivande forskningsteman är historieskrivningen om mänskliga rättigheter i tidigmodern och modern tid, rättigheter i politisk filosofi och filosofihistoria, religionsfrihet, militär och s.k. humanitär intervention, krigshistoria samt rättighetsdiskurser i moderna Turkiet. Vi har ett levande flervetenskapligt forskningsseminarium som är öppet för alla intresserade av MR-relaterade frågor.

Senaste forskningsoutput

Lina Sturfelt 2018 maj 1 War remains: Mediations of suffering and death in the era of the world wars. Sturfelt, L. & M. C. (red.). Lund: Nordic Academic Press, s. 53-85

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Marie Cronqvist & Lina Sturfelt 2018 maj War remains. Mediations of suffering and death in the era of the world wars. Lund: Nordic Academic Press, s. 8-27

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Marie Cronqvist & Lina Sturfelt 2018 maj War remains. Mediations of suffering and death in the era of the world wars. Cronqvist, M. & Sturfelt, L. (red.). Lund: Nordic Academic Press, s. 215-218

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

Visa alla (124)